Diskuze novinky a akce

Opravdu chcete smazat tento příspěvek?

:_/ :_/ 8-} :-D :-D :-D :-D 8-} lucka8-|
Strakatí fríští koně se v Holandsku chovají již přes 50 let, avšak dosud nebyli zastřešeni žádnou oficiální chovatelskou organizací. Nově vzniklá plemenná kniha BAROCKPINTO je mezinárodní sdružení zaregistrované v Holandsku roku 2009. Tato plemenná kniha má již své zástupce v Norsku, Dánsku, USA, Mexiku, Španělsku, Německu a v České republice a popularita strakatých fríských koní rychle roste. Cílem této plemenné knihy je chov černobílého sportovního teplokrevníka s 25-87,5% fríské krve. Měl by to být reprezentativní kůň vznešeného a jedinečného vzhledu, s vysokými a prostornými chody, využitelný pro drezúru, show, zápřež i vytrvalost. HOLANDSKÁ STRANA PŘISLÍBILA MOŽNOST KONÁNÍ SVODU V ČR NA JAŘE 2010 (BŘEZEN/DUBEN) PRAVDĚPODOBNĚ V CHOMUTOVĚ. Na tomto svodu mohou být zapsána do hříběcí knihy barokní pinto - hříbata pod klisnou, roční a dvouletá hříbata (s PP i bez PP), dále zde mohou být uchovněny a zapsány do plemenné knihy 3-leté a starší klisny a také licentováni vhodní hřebci. Na svodu budou dospělí koně změřeni, pak předvedeni na ruce na tvrdém povrchu v postoji, kroku a klusu a dále bude posouzen jejich pohyb ve volnosti v hale. Vhodné klisny budou zapsány do PK a nejlepším bude udělen titul STER (Titul Ster / Hvězda se v Holandsku uděluje za velmi kvalitní exteriér a chody a je známkou vyšší hodnoty u chovných klisen). Nejlepší klisny pak budou moci získat titul ELITE na základě předvedení pod sedlem nebo v zápřeži (IBOP test). Hřebci odpovídající kvality získají licenci k chovu viz. níže. U mladých koní bude provedeno posouzení v postoji a dále posouzení chodů ve volnosti v hale a budou jim uděleny prémie dle kvality. HLEDÁME PROTO PŘEDBĚŽNÉ ZÁJEMCE S KOŇMI VHODNÝMI K ZÁPISU DO PK BAROCKPINTO: VHODNÉ KLISNY: (hříbata, ročky, dvouletky, dospělé) 1) strakaté , černé a hnědočerné teplokrevné klisny s PP i bez PP, případně i v jiné barvě ( hnědák, ryzák) 2) strakaté, černé a hnědočerné kříženky teplokrevného typu s PP i bez PP, případně i v jiné barvě ( hnědák, ryzák) 3) fríské klisny s PP - výborná příležitost i pro klisny s nepovolenými bílými znaky, které v rámci fríského chovu mají výrazně nižší hodnotu. Na svodu BP mohou získat i chovnost, případně i titul! 3) fríské klisny bez PP - tyto klisny nelze využít v rámci fríského chovu (uzavřená PK), ale v rámci nově otevřené plemenné knihy BPmají možnost zvýšit svou hodnotu a získat i chovnost i případný titul! 4) kříženky fríského typu VHODNÍ HŘEBCI: (hříbata,ročci, dvouletci, dospělí) - strakatí teplokrevní hřebci s 3. generačním rodokmenem. Vyjímečně kvalitní hřebci se mohou ucházet o uchovnění i bez prokazatelného původu. - strakatí hřebci teplokrevného typu , s frískou krví nebo i bez ní, s 3. generačním rodokmenem. Vyjímečně kvalitní strakatí hřebci se mohou ucházet o uchovnění i bez prokazatelného původu. - mimořádně kvalitní fríští hřebci (možno i s bílými znaky) s originálním PP Výhodou může být u starších hřebců vlastní sportovní výkonnost, ale není podmínkou. Licence bude vybraným 3-letým a starším hřebcům udělena na svodu v ČR na základě posouzení rodokmenu , exteriéru a chodů (postoj, krok a klus na tvrdém povrchu, dále krok, klus a cval ve volnosti v hale) a to až na 2 roky a až na 50 klisen. Po narození a zhodnocení potomstva a předvedení hřebce v základní zkoušce pod sedlem nebo v zápřeži (IBOP test) může dostat trvalou licenci bez omezení. IBOP test bude součástí tohoto nebo následujících svodů. ***************************** ****************************** ******** Registrovat NELZE : Irský tinker, případně jiná strakatá plemena (chladnokrevný typ, pony typ, westernový typ). Koně kteří neodpovídají chovatelskému programu PK BP - tj. mají vážné exteriérové vady, nekvalitní pohyb a pod.
Kat. č. 1 DAMIAAN van de SAMATINA nar. 22.2.2009 Hugo x Piter 312 Hodnocení: klady: pěkně v typu, tělesná stavba slušná, dobře osvalený a narostlý, pěkná hlava, záda a kříž vázané, velmi pěkný krok i klus, chodí podsazený a s energií zápory: horizontálně nasazený krk, mírně "kravský" postoj Výsledek: 3. prémie ------------------------------ ------------------------------ -------------------- Kat. č. 2 ELDERT van MORAVIA nar. 20.3.2009 Haitse 425 x Nanno 372 Hodnocení: klady: velmi pěkný v typu, pěkný tvar těla a dobře osvalený, pěkná hlava, dlouhý krk, pěkně tvarované a dlouhé přední i zadní nohy, pěkná hlezna a velmi pěkný tvar kopyt, krok i klus prostorný, energický, silný, podsazený zápory: strmá lopatka, mírně přestavěný Výsledek: 1. prémie ------------------------------ ------------------------------ -------------------- Kat. č. 3 EBONY C. nar. 27.5.2009 Wobke 403 x Olof 315 klady: pěkný v typu, moderní, dobrá stavba těla, dlouhá šikmá lopatka, pěkná táda, krásně tvarované a dlouhé přední i zadní nohy, krok i klus prostorný, energický, podsazený, silný zápory: mírně sbíhavý postoj Výsledek: 1. prémie, šampión hřebečků
V překrásném prostředí Beskyd se v neděli 4.10. uskutečnil svod fríských koní pořádaný asociací chovatelů fríských koní CSFHO o.s.. Svodu se zúčastnilo 33 černých perel z České i Slovenské republiky. Akce se konala v moderní hale Prosper Horse ranche Čeladná. Koně přijeli posuzovat komisaři z Holandska, pan Sybren Minkema a pan Bauke de Boer z Holandské Plemenné knihy fríských koní (KFPS). Předvádět koně přijeli profesionální vodiči též z Holandska – Allart van ´t Oever, Roelof Bos a Nigel Brinkman. Důležité role hlavní moderátorky a překladatelky se ujala Zuzana Slavíková z CSFHO. Celou akci slavnostně zahájil za zvuku Smetanovy Vltavy příjezd komisařů spřežením fríských hřebců vedeným panem Radimem Pojezdným. Svou zahajovací řečí předseda asociace CSFHO Ing. Viktor Smetana podtrhl atmosféru plnou očekávání a samotný svod mohl začít. V dopoledním bloku posuzování byla jako první posuzována kategorie hříbat – hřebečků. Zde byli posuzováni 4 hřebečci, z toho dva hřebečci dostali ohodnocení 1. prémie a další dva dostali 3. prémii. Jako šampion této kategorie byl zvolen Ebony C. (Wobke 403 x Olof 315) v majetku paní Jany Černé. Po této kategorii se představila nejlepší chovná klisna v České republice Gealtsje fan ´e Boppelannen (titul Kroon – Sport, původ Sape 381 x Jillis 301) a usilovala o získání titulu Model. Bohužel tento predikát nezískala, ale klisna potvrdila své kvality a znovu získala 1. prémii. Poté se předvedla klisna Nohra van de Thijenkaampe (Piter 312 x Leffert 306) zařazená v hlavní plemenné knize. Další byla kategorie hříbat – klisniček. Zde bylo posouzeno 5 klisniček, šampionkou se stala Elize (Tietse 428 x Jochem 259) pana Imricha Kecskese ze Slovenska. Následovala kategorie roček a dvouletek, ve které bylo hodnoceno 7 mladých klisen. Šampionkou se stala Annie (Jisse 433 x Otte 375) v majetku paní Evy Blahové. Organizátoři svodu využili polední přestávky k ukázkám práce s frískými koňmi, k představení dalších zajímavých plemen koní a v neposlední řadě i k zábavě diváků. Spřežení fríských hřebců Menneke van de Pluum a Max van Broenshof vedené panem Radimem Pojezdným s přísedící Michaelou Ševčíkovou ze stáje Združenie agropodnikatelov Dvory nad Žitavou ze Slovenské republiky mohlo nyní znovu ukázat svou majestátnost a profesionální úroveň předvedení a bylo oceněno opakovaným potleskem diváků. Velice elegantní byla též fríská klisna Marije fan ´t Artland vedená panem Pavolem Dejem ze stáje fan Dej Svrčinovec na Slovensku. Jako výlet do Jižní Ameriky působilo představení dvou hřebců plemene paso fino colombiano. Díky panu Ing. Janu Kubešovi z Velké Bystřice u Olomouce se mohli obdivovatelé fríského plemene koní seznámit také s tímto neuvěřitelně houževnatým plemenem. Černý Resorte de Quebrada Grande a černý ryzák Bonachon del Rey byli nejprve předvedeni v kroku na ruce, poté Bonachon del Rey byl předveden i pod sedlem s jezdkyní Lucií Hýblovou i v typickém, velice pohodlném chodu paso fino, a ve cvalu. V působivém dobovém kostýmu se jako další účinkující představila obecenstvu slečna Agáta Sívková na čtyřletém valachu Carusovi plemene fellský pony. Dvojice byla výborně sladěná, předvedla se v kroku, klusu, cvalu i při skocích. Jejich bezchybný výkon si diváky snadno podmanil. Doprovodný program uzavíralo vystoupení skupiny historického šermu Marcus M z Přerova. Po zahájení odpoledního bloku posuzování nastoupila nejdůležitější kategorie koní z hlediska uchovnění – tříleté klisny. Tříleté a starší klisny po splnění několika základních podmínek mohou být zapsány do hlavní plemenné knihy a získat případně prémii nebo titul Ster. Zde bylo posouzeno 6 klisen. Shodně 3. prémii si odnesly Trinity G. (Tsjerk 328 x Olof 315) p. Jaroslava Beránka a Tana HUR&BOR (Jasper 366 x Heinse 354) v majetku spol. Esprit LLC, přičemž druhá jmenovaná se stala i šampiónkou této kategorie. Poté byl posouzen jediný valach Hielke (Lolke 371 x Heinse 354) p. Pavla Stratila, který získal zápis do hlavní plemenné knihy valachů s 3.prémii. Valaši jsou posuzování shodně jako klisny, 3. prémie je proto pro valacha výborných úspěchem. Zároveň byl historicky prvním valachem, který byl na svodu v ČR prezentován. Jako poslední byla hodnocena kategorie čtyřletých a starších klisen dosud nezapsaných do hlavní plemenné knihy, ve které bylo posuzováno 8 klisen. Zpět do arény k opětovnému posouzení byl pozvány 3 klisny – 3. prémii si odnesla Snoesje van de Pluum (Tije 401 x Wander 352) p. Radima Šebesty, titul Ster s 2. prémií získaly Sarah van de Pluum (Tonke 391 x Nykle 309) p. Pavola Deje a Sjirkje fan de Tibsterwei (Folkert 353 x Abe 346) p. Stanislava Stuchlíka, která se zároveň mohla radovat z titulu Šampiónky starších klisen. Celý svod uzavíralo vyhlášení šampionů - Šampióna svodu v Čeladné a Grand šampióna svodů v ČR pro rok 2009. Bez většího překvapení získal oba tituly jediný kůň – nejlepší chovná klisna v ČR a SR – Gealtsje fan ´e Boppelannen v majetku paní Renaty Koníčkové. Více než 400 diváků svodu v Čeladné se kromě naplněného programu a velmi vydařeného počasí dočkalo také uznalých slov komisařů na adresu chovatelů fríských koní v ČR. Velmi pozitivně byla komisaři hodnocena úprava a připravenost koní na svod, celkově se zlepšující chovatelská úroveň v ČR a SR, dále moderní a skutečně plně vybavené prostředí ranče poskytujícího zázemí pro svod. Všechny výsledky a hodnocení koní naleznete na stránkách asociace CSFHO www.csfho.eu v sekci Svody – Výsledky svodů.
Na Dostihovém závodišti v Pardubicích se uskutečnila poslední sportovní soutěž letošního roku. Konala se zde dvoudenní Rozlučková všestrannost – Prostata Cup. Včera byla na programu drezura a parkur, závod vyvrcholil dnešním krosem „Byla to kvalitní a povedená soutěž. Navíc kros se obešel bez pádů a zranění jezdců a koní, což bylo podstatné," pronesl Jaroslav Grodl, sportovní manažer pořádajícího Dostihového spolku Pardubice. Soutěže se zúčastnilo celkem 114 koní. Mezinárodní punc jí dodalo několik slovenských reprezentantů a Rakušanka Margit Appelt, účastnice olympijských her v roce 2004 v Aténách. „Účast byla velmi kvalitní. Vždyť vedle domácí špičky v čele s dvojnásobným olympionikem Jaroslavem Hatlou dorazila silná slovenská ekipa a výborná Rakušanka Appelt," poznamenal Jaroslav Grodl. „Navíc se v soutěži objevilo mnoho nových tváří. Zhruba dvanáct až třináct jezdců si vyzkoušelo poprvé všestrannost, což je velmi potěšitelné pro budoucnost této jezdecké disciplíny." Vítěze prakticky určil už úvodní soutěžní den. Dvojice ve všech šesti vypsaných kategoriích, které vedly po drezuře a parkuru, si první příčku udržely i ve středečním krosu. Gabriela Slavíková s koněm Pippa Fun (JO Albert Stolany) zvítězila v Hobby soutěži stupně Z. Účastník posledních dvou olympijských her Jaroslav Hatla (Horse Academy) potvrdil své kvality ve stupni Z, který byl početně nejvíce obsazen. S mladým koněm Sancho vybojoval vítězství před zkušenou Radkou Dvořákovou s Duelem 4, navíc ještě s Master Benem přidal čtvrté místo. Ve stupni ZL se blýskla Markéta Matoušková s Renoirem 114 z pořádajícího oddílu JK Dostihový spolek o.s. Na domácí půdě vyhrála. „Předvedla bezchybný výkon. Spravila si tak chuť za výsledek na mistrovství republiky dětí," uvedl Jaroslav Grodl. Nejtěsnější bodové rozdíly byly v soutěži stupně L. Prvenství v něm vybojovala Petra Smékalová s koněm Huggie (stáj Miroslav Smékal), která za sebou nechala i olympioničku Margit Appelt. Rakušanka se svým mladým koněm Just Himself skončila třetí. Rozlučková všestrannost je už tradičně i soubojem dříve narozených jezdců v tzv. Prostata Cupu. Ve stupni Z zvítězil Jaroslav Hél s Deronou (SJK SzeŠ Lanškroun). Ve stupni ZL byl nejlepší Stanislav Vrtek na koni Action Boy (JO Šumperk). „Rádi bychom v budoucnu z tohoto závodu udělali mistrovství republiky veteránů. Komise všestrannosti určitě toto navrhne České jezdecké federaci. O podobné soutěži uvažuje i drezura. Věřím, že nic nebrání tomu, aby byl tento návrh schválen a aby se klidně už v příštím roce v Pardubicích uskutečnil veteránský šampionát ve všestrannosti," uvedl Jaroslav Grodl. Konečné výsledky Hobby soutěž stupně Z (27 startujících): 1. Gabriela Slavíková - Pippa Fun (JO Albert Stolany) 49,85 2. Kristýna Drejčková - Edmond 1 (Jezdecký klub Drejčkovi) 58,24 3. Miloslav Příhoda - Imposant Rules (Občanské sdr. Jezdecký klub Belcredi Golds) 59,29 4. Petr Myška - Nomilly (JO Albert Stolany) 63,12 5. Jaroslav Hél - Derona (SJK SZeŠ Lanškroun) 63,53 Soutěž stupně Z (35 startujících): 1. Jaroslav Hatla - Sancho (Horse Academy) 49,41 2. Radka Dvořáková - Duel 4 (JK Cavalier Rynárec) 55,82 3. Karolína Štěpánková - Korinth (Jezdecký klub Isabel) 59,59 4. Jaroslav Hatla - Master Ben (Horse Academy) 61,51 5. Aneta Pažoudková - Rumi James (Jezdecká stáj Alfa) 62,65 Soutěž stupně ZL (28 startujících): 1. Markéta Matoušková - Renoir 114 (JK Dostihový spolek o.s.) 52,63 2. Kateřina Veselovská - Crystal (JK Hřebčín Suchá) 55,50 3. Lucie Příhodová - La Querida (JK PAM) 60,25 4. Stanislav Vrtek - Action Boy (JO Šumperk) 61,88 5. Martina Paučová - Ramon (Slovensko) 61,88 Soutěž stupně L (24 startujících): 1. Petra Smékalová _Huggie (Miroslav Smékal) 50,36 2. Václav Slavík - Efekt 2 (JK MZLU v Brně - ŠZP) 51,43 3. Margit Appelt - Just Himself (Rakousko) 52,50 4. Jan Holec - Seržeta (JK Maneo) 53,71 5. Lukáš Létal - Innocenta (JK Victoria Bříšťany) 60,86 Prostata Cup stupně Z (4 startující): 1. Jaroslav Hél - Derona (SJK SZeŠ Lanškroun) 63,53 2. Martin Novotný - Czekoladowy Joe (JK Klešice) 77,12 3. Pavel Chvojka - Coral Eden (JK Chvojka Stolany) 78,79 4. Jan Ešpandr - Empír (Stáj Fauna Černíkovice) 85,54 Prostata Cup stupně ZL (9 startujících): 1. Stanislav Vrtek - Action Boy (JO Šumperk) 61,88 2. Simona Heidenreichová - Sl. Fregata (JK Loštice) 63,75 3. Tomáš Kocián - Capitol 1 (SK Hlavice) 68,25 4. Pavel Studnička - Vesna 5 (Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok) 71,13 5. Tomáš Kocián - Větřík (SK Hlavice) 72,13
zde budu psát nvinky a vše co se stalo co udělali atd.
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?