Čipování psů

19. března 2008

Od 1. 4. 2004 platí v celé EU nové podmínky pro pohyb zvířat. Je to dáno nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 998/2003 a navazující vyhláškou 95/65/EEC. Znamená to, že v uzavřeném prostoru členských států EU je možno cestovat pouze se psem, který vlastní PET PAS. Jedná se o Mezinárodní očkovací průkaz pro neobchodní pohyb zvířat po EU i třetích zemích, který může vydat pouze veterinární lékař s certifikátem. PET PAS musí kromě jiného obsahovat také průkaznou identifikaci zvířete. Za takovou je považován mikročip a na přechodnou dobu do roku 2011 ještě také tetování. Nařízení se nevztahuje jen na psy, ale také na kočky, fretky a jiná zvířata vnímavá na vzteklinu. Čipují se i exotičtí ptáci, koně, hospodářská zvířata, plazi, všechny ohrožené druhy chované v zajetí a chráněné mezinárodními smlouvami, atd.

I když se nechystáte cestovat, může být dána povinnost mít psa očipovaného, a to obecně platnou vyhláškou města, ve kterém je zvíře přihlášeno. Města a obce k tomuto kroku přistupují zejména z důvodu lepší evidence chovatelů, ale také volně pobíhajících a zatoulaných psů. Informace o očipovaných zvířatech a jejich majitelích se shromažďují v Centrální evidenci zvířat a věcí a v Národním registru majitelů zvířat, kde je možno jejich snadné dohledání. Databáze je přístupná i z internetu.

 

Co je to tedy čip pro psy?

Čip (správně veterinární mikročip) je kapsle z biokompatibilního skla nebo polymeru o rozměrech zhruba 1,5 x 11,5 mm, která obsahuje unikátní patnáctimístný číselný kód generovaný počítačem a umožňující tak radiofrekvenční identifikaci (RFID) zvířat. Součástí kódu má být i označení země. V případě ČR je to číslo 203, nebo zkratka CZE. Čip nemá vlastní zdroj energie, tu mu při čtení kódu dodá čtečka pomocí magnetického pole. Jeho životnost je udávána na minimálně 25 let, ale je prakticky neomezená. Mikročip musí odpovídat normám ISO 11784 a 11785. První norma stanoví přenosovou frekvenci 134,2 kHz a strukturu kódu. Druhá norma specifikuje aktivaci čipu, způsob přenosu a kódování informací. Mikročip je zabalen společně s jehlou a identifikačním štítkem, který se po aplikaci vlepí do PET PASU, do průkazu původu, do očkovacího průkazu zvířete a na registrační kartu.

Jak se čip psovi aplikuje?

Čip se může aplikovat v každém věku zvířete, i když vyhlášky většinou stanoví povinnost opatřit zvíře čipem od šesti měsíců stáří. Čip se aplikuje pomocí jednorázové sterilní jehly do podkoží, nejčastěji na levou stranu krku a je pro zvíře naprosto neškodný. Samotná aplikace je skoro bezbolestná a lze ji přirovnat k očkování. Čip se poté zapouzdří a obalí vazivem. Někdy se může stát, že se čip během let v těle zvířete o kousek posune, a proto jsou dražší čipy vybaveny tzv. antimigrační čepičkou, která cestování čipu zabrání. Po aplikování by měl veterinář zkontrolovat funkčnost čipu čtečkou a vydat registrační kartu, která se zašle do centrální evidence. Do PET PASU je potom uvedeno místo aplikace.

 

Pozor - ne každý veterinární lékař smí mikročipy aplikovat, ale měl by být schopen vám poradit, kde je nejbližší odborně způsobilý doktor.

 

Jak a kde psa registrovat?

Ideální je zaregistrovat psa do obou největších registračních organizací, tedy do Centrální evidence zvířat a věcí a Národního registru majitelů zvířat. Pokud je pes zaregistrován a je mu vystavena identifikační karta, má celoživotně zajištěno zdarma vyhledání v případě zaběhnutí. Pokud bude pes čipován, ale nebude nikde zaregistrován, je čipování vlastně k ničemu, protože i když se ztracený pes najde, není možné dohledat jeho majitele. Registraci provádí buď veterinář, nebo majitel.

 

Čipování psů a cena

Cena čipování psa je závislá na druhu čipu (jestli má nebo nemá antimigrační čepičku), na aktuální ceně čipu u dodavatele, na místě pracoviště a na způsobu registrace. Pokud provádí registraci veterinář, má již v ceně čipování zakalkulovány i registrační poplatky. Obecně se dá říci, že se cena pohybuje v řádech stokorun, od zhruba 350,-Kč výš. Většina měst a obcí však očipovaným zvířatům poskytuje různé slevy na poplatcích, nebo je jinak zvýhodňuje, což náklady na mikročip podstatně redukuje.

 

Registrace v Národním registru majitelů zvířat je zdarma, pokud je zvíře očipováno čipem DATAMARS s českým národním kódem a má růžovou Registrační kartu NRMZ. Zvířata s jiným mikročipem, s tetováním, nebo importovaná se registrují za 170,-Kč vč. DPH. Registrační poplatek se hradí složenkou, kterou majitel dostane na základě doručené přihlášky.

 

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí stojí 238,- Kč vč. DPH. Tato cena je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce, kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační poplatek za zařazené zvíře nebo věc neplatí.

 

Tyto ceny jsou platné pro rok 2008.

 

Jaké jsou výhody čipování?

Jak již bylo řečeno výše, očipovaný a zaregistrovaný pes najde svého majitele i když se zaběhne kdekoli v EU. Čipování má ale ještě další nezanedbatelné výhody. Na rozdíl od tetování je výrazně méně bolestivé, a zatímco tetování může být časem nečitelné, údaje z čipu jsou čitelné stále. Čip také pes nemůže ztratit, kdežto obojek se známkou ano. A pokud máte křížence, je označení mikročipem vlastně jediným spolehlivým označením.

 

Čipování a důležité odkazy

Centrální evidence zvířat a věcí: http://www.identifikace.cz/

Národní registr majitelů zvířat: http://www.narodniregistr.cz/

Celosvětová síť PETMAXX: http://www.petmaxx.com/

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?