Koně a týrání I.

4. března 2012

Bohužel ne všichni chovatelé či majitelé zacházejí s koňmi tak, jak by měli a tak, jak si to koně vyžadují. Někdy se jedná jen o nedbalost, někdy může jít i o úmyslné týraní koní, v každém případě je však takovéto zacházení s koňmi nepřípustné a taky nezákonné.

Zákony pamatují na ochranu koně

I na koně se pochopitelně vztahují zákony, jejichž cílem je ochrana zvířat. Základní právním předpisem je v tomto směru zákon 246/92 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání.


Tento zákon považuje zvířata za živé tvory pociťující bolest a utrpení. Každé jednání, které zvířatům způsobuje bolest či utrpení, je tak jednáním protiprávním. V tomto zákoně je podrobně definováno, co se považuje za týrání zvířat. Výčet způsobů, jakým mohou lidé zvířata týrat, je bohužel velmi dlouhý. Uveďme tedy jen některé, které se mohou týkat koní především.

 

Týráním zvířat, tedy i koně, je:

  • nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
  • omezovaní výživy zvířete, včetně jeho napájení
  • omezování svobody pohybu zvířete nutné pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete
  • používaní podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících podnětů tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat
  • zacházení se zvířetem, přepravování nebo pohánění takovým způsobem, který zvířeti způsobuje anebo může způsobovat poranění, bolest či jiné poškození zdraví.

 

Koně mohou být týráni i nedbalostí svých majitelů, či chovatelů, kteří nejsou schopni z nejrůznějších důvodů zabezpečit koním adekvátní podmínky odpovídající jejich přirozeným potřebám.

 

Tuto problematiku právně upravuje zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Ten definuje odpovídající podmínky pro chov, včetně zajištění odborné veterinární péče. Upravuje i podmínky pro přepravu zvířat a určuje postupy pro omezení šíření nákaz. Mezi jinými povinnostmi ukládá tento zákon i povinnost, chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav. Chovatelé jsou rovněž povinni předcházet poškození zdraví zvířat.

 

Důležitým právním předpisem je i vyhláška ministerstva zemědělství č.208/2004 Sb. minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Ta specifikuje podmínky pro chov koní, které je nutné dodržet.

 

Týrání koně je trestné

Na týrání zvířat pamatuje i trestní zákoník. Zcela správně je tak týrání zvířat a zanedbání péče o ně pokládáno za trestný čin, který je podle příslušných paragrafů, a to §302 trestný čin Týrání zvířat a §303 trestný čin Zanedbání péče o zvířata z nedbalosti, trestně postihován.

 

Zákony poskytují koním ochranu před týráním. Ale slušné zacházení s nimi a zvířaty obecně by mělo být naprostou samozřejmostí a základní povinností každého člověka.

 

Autor: Karel Trčálek

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?