Lovecké zkoušky psů

4. listopadu 2013

Úspěšné absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti psa prokazuje jejich způsobilost k využití jako lovecky upotřebitelných pro výkon práva myslivosti, tedy pro vyhledávání, dohledání, přinášení usmrcené, postřelené, nebo jinak poraněné zvěře, či práci pod zemí. Je proto prakticky nezbytně nutné zejména pro psy, kteří jsou určeni k čistokrevnému chovu.

Rozdělení loveckých zkoušek psů

Podle zkušebních řádů ČMMJ se lovecké zkoušky dělí do 5 tříd podle následného upotřebení psa v myslivecké praxi, navíc se pořádají memoriály. Prvním stupněm jsou zkoušky vloh (ZV), kde sice pes nezískává loveckou upotřebitelnost, ale je důležité je absolvovat – jsou základním stupněm pro zkoušky podzimní a lesní. Během podzimních zkoušek (PZ) se prokazuje upotřebitelnost psa v dohledávání a přinášení drobné zvěře. Při lesních zkouškách (LZ) se prokazuje upotřebitelnost psa v dosledu spárkaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře a škodné zvěře. Jakousi nadstavbou jsou speciální zkoušky z vodní práce (SZP), která kvalifikuje psa pro práci v revíru s rozsáhlými vodními plochami. Nejvyšší stupeň potom tvoří zkoušky všeobecné (VZ). Tyto zkoušky probíhají dva dny a prověřují schopnost psa pracovat na poli, v lese i ve vodě. Těchto zkoušek se mohou zúčastnit jen psi, kteří mají složené zkoušky podzimní nebo lesní. Jakousi samostatnou skupinu tvoří memoáry (M), které jsou pořádány některými chovatelskými kluby. Jejich obsah je podobný jako obsah zkoušek všestranných. Mezi nejvýznamnější patří Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského.

Rozdíly ve zkouškách loveckých psů

Lovecké zkoušky psů mají vždy specifický charakter podle toho, o kterou skupinu psů se jedná. U ohařů se klade vysoký důraz na vlohy k upotřebení pro nejrůznější povrchovou práci. Skupinu zkoušek tvoří ZV, PZ, LZ, SVP, VZ. Dále se pořádá také již zmíněný Memoriál Richarda Knolla (MRK) a Memoriál Karla Podhajského (MKP). Úspěšné absolvování PZ a/nebo LZ je předpokladem pro připuštění k VZ.

 

Zkušební řád pro plemena slídičů je sestaven tak, aby mohla všechna plemena této kategorie úspěšně absolvovat všechny zkoušky při podmínce správného vedení. Skupinu zkoušek tvoří ZV, PZ, LZ, VZ. Další skupinu navíc tvoří barvářské zkoušky (BZ).

 

Společný, avšak specifický zkušební řád mají také plemena teriérů, jezevčíků a retrieverů. Ten je přizpůsoben zejména tomu, že nároky na držení těchto plemen jsou nižší, čili je nutné využít je v takových revírech, do kterých se charakterem jejich práce hodí. Kromě standardních zkoušek (ZV, PZ, LZ, SVP) se v této skupině také pořádají barvářské zkoušky (BZ), honičské zkoušky (HZ), barvářské zkoušky honičů (BH), podzimní zkoušky retrieverů (PZR), lesní zkoušky retrieverů (LZR), všestranné zkoušky retrieverů (VZR) a Memoriál Field Trials retrieverů (MFTR). K absolvování VZ budou připuštěni ti psi, kteří absolvovali jakoukoli z výše vypsaných zkoušek, kromě ZV.

 

Autor: Petr Zuleger

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?