Metody odstavu hříbat

5. listopadu 2010

Odstav hříběte je bezesporu zdrojem stresu, jak pro klisnu, tak především pro samotné hříbě. Cílem každého chovatele koní by mělo být provedení odstavu takovým způsobem, aby byli při něm jeho aktéři, to znamená klisna a hříbě, co nejméně traumatizováni. Hlavně u hříbat může mít nešetrný odstav dalekosáhlé negativní následky pro jeho zdraví i psychiku.

 

V chovatelské praxi se vyskytuje několik metod odstavu. Dříve než se s nimi seznámíme, se však pokusme vytvořit něco jako „příklad ideálního odstavu“ z pohledu hříběte. Tento příklad nám poslouží k tomu, abychom pochopili a poznali, co nejlépe vyhovuje hříběti, o které se jedná při odstavu v první řadě.

 

Za ideálních podmínek, do kterých má bohužel chovatelská praxe někdy dost daleko, by hříbě mělo od svého narození žít a vyrůstat v malém stádě klisen s hříbaty, svými vrstevníky a nejlépe i hřebcem. Odstav by proběhl samovolně, to znamená, že hříbě by se postupně samo stavělo takříkajíc na vlastní nohy bez zásahu zvenčí. Ze stáda, v němž vyrůstalo, by se hříbě mělo podle svého pohlaví brát až po druhém roce života. Zásadně by se nemělo s odstavem hříběte spěchat, a jestliže k němu již dojde, měly by být změny spojené s tímto odstavem, co nejvíce minimalizovány. Znamená to, že by se měly odvádět klisny, aby hříbata mohla zůstat ve známém prostředí, tedy ve stádě, v němž by měla být ovšem dospělá klisna, která dbá na „výchovu“ čili socializaci hříbat.

 

Zásady ideálního odstavu

 

Tento ideální způsob odstavu může samozřejmě ve srovnání s realitou vypadat občas jako pohádka. Některé zásady by však měl při odstavu dodržovat každý chovatel.

Při odstavu by se měla odvádět pryč klisna a ne naopak. Samozřejmě i klisna prožívá při odstavu stres, ale na rozdíl od hříbat je přece jen adaptabilnější. Zda je lepšé odstavit hříbě ve stáji, nebo na pastvině, záleží především na konkrétních podmínkách, výběh či pastvina však jsou pro hříbě přece jen přirozenějším prostředím.

 

Odstavené hříbě nesmí zůstat samo. Společnost, ve které zůstává, by však mělo znát, může se tedy jednat o známé stádo nebo i známého klidného dospělého jedince. Riskantní je nechávat hříbě s druhým odstaveným hříbětem. S ohledem na proces socializace hříběte je vždy lepší když má odstavené hříbě „k dispozici“ dospělého koně.

Odstavované hříbě musí být již před svým odstavem uvyklé na kontakt s lidmi a na manipulaci. To mu usnadní adaptaci na nové podmínky a přítomnost známého člověka ho může uklidnit.

 

Hříbě mezi více dospělými koni

 

V době odstavu by se neměly provádět žádné veterinární zákroky, které nejsou nezbytně nutné. Každý takový zákrok zvyšuje stres hříběte. Odstav také není vhodným obdobím pro výcvik hříběte. S tím je nutno počkat až do chvíle, kdy se hříbě plně adaptuje na novou situaci.

 

Odstavovat se mohou jen ta hříbata, která jsou v dobré tělesné kondici. Je-li hříbě v době předpokládaného odstavu právě nemocné, je třeba vyčkat s odstavem do té doby, než se zcela uzdraví.

 

Zanedbat se nesmí ani bezpečnost hříběte. Bezpečný, to znamená prostorný a dobře nastlaný box, musí být samozřejmostí a to se týká i výběhu. Je žádoucí, aby hříbě tyto prostory dobře znalo.

Různé způsoby odstavu

Výše uvedené zásady by měl dodržovat každý chovatel, ať už použije jakoukoliv metodu odstavu. Samotné metody odstavu lze v zásadě rozdělit na dva základní způsoby - odstav náhlý a odstav postupný.

 

Náhlý odstav je založen na tom, že se klisna náhle odvede od hříběte a už se k němu jednoduše nikdy nevrátí. Hříbě s ní potom už nesmí přijít do kontaktu a to ani pachového.  Tato metoda vypadá poněkud brutálně a za šetrný odstav ji lze považovat jen tehdy, je-li už hříbě plně socializováno ve stádě, ve kterém po odvedení klisny zůstává spolu s dobře známými koňmi.

 

Způsob náhlého odstavu, kdy se hříbě vyrůstající na pastvině zavře do stáje a klisna se odvede pryč, je neomluvitelný. Je-li už odstav takového hříběte prováděn ve stáji, mělo by si hříbě s klisnou na stáj nejdříve zvyknout. Po té by se měli držet ve stáji několik dní odděleně a až potom lze klisnu odvést. Ale i tak je individuální odchov hříběte z etologického hlediska záležitostí velmi diskutabilní,

 

Metoda postupného odstavu víceméně do značné míry kopíruje způsob přirozeného odstavu, tak jak probíhá u volně žijících koní. Hříbě se při něm sice odstavuje od mléka klisny, ale zůstává s klisnou v kontaktu. V praxi probíhá tento odstav následovně. Klisna se odvede na vedlejší pastvinu či do vedlejšího boxu. Hříbě sice už nemůže sát, ale jejich kontakt není zásadně narušen. Ze začátku se ještě hříbě pokouší dostat k mléku klisny, proto je nutné, aby hrazení, které je odděluje, bylo dostatečně pevné. Postupem času se však hříbě naučí žít samostatně a přestane klisnu vyhledávat.

 

Kompromisní varianta postupného odstavu, kdy je hříbě přes den samo a s klisnou v noci se nedoporučuje, především proto, že hříběti je tak poskytována možnost napít se mléka, čímž se de facto anuluje efekt předchozího odloučení.

 

Při odstavu se nesmí zapomínat ani na klisnu

Odstav se samozřejmě netýká jen hříběte, ale také klisny, které se musí rovněž dostat potřebná péče. Přibližně týden před odstavem by se mělo klisně přestat podávat jádro, tím se podpoří její zaprahnutí. Po odstavu se tvoří mléko ještě několik dní. Klisna by v tuto dobu měla mít dostatek pohybu, přičemž je nezbytné kontrolovat její mléčnou žlázu. Mléko se ale nesmí oddojovat ve větším množství, protože tím dochází naopak ke stimulaci mléčné žlázy. V případě potíží, zvláště je-li vemínko několik dní po odstavu tvrdé a bolestivé, je nutné obrátit se na veterináře, může se totiž jednat o mastitidu, neboli zánět mléčné žlázy.

 

Ať už chovatelé používají jednu nebo druhou metodu odstavu, měli by vždy dbát na to, aby byl odstav hříběte šetrný, aby tak hříbě dostalo ten nejlepší základ pro svůj další zdravý vývoj.

 

Autor: Karel Trčálek

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?