Návrh vyhlášky - dotkne se nás nějak?

2. června 2009

Návrh vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu. Dotkne se nás tento zákon nějak? Někteří z nás možná zaregistrovali, že v posledních dnech prošel Ministerstvem zemědělství a Ústřední komisí ochrany zvířat návrh vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu. Návrh upravuje podmínky chovu handicapovaných zvířat z pohledu minimálních nároků na velikost, prostor a vybavení chovného zařízení pro jednotlivé druhy zvířat, dále pak rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, požadavky na odborný kurz, školicí pracoviště atd.

Dotkne se tato vyhláška nějak nás pejskařů? Hned na úvod je třeba říci, že nijak. Z pohledu předpisů jsou handicapovanými zvířaty volně žijící zvířata, která v důsledku zranění, nemoci, nebo jiných příčin nejsou dočasně nebo trvale schopna přežít ve volné přírodě. Vždy se jedná o jedince volně žijícího druhu, handicapovanými zvířaty tedy nejsou zvířata domácí, psi, kočky apod., a to ani když by se jednalo o zvířata toulavá či volně se pohybující.

 

Běžný chovatel psa si tedy s tímto předpisem nemusí dělat těžkou hlavu. Koho se tedy bude tento předpis týkat? Zřizovatelů a provozovatelů stanic pro handicapovaná zvířata, což v celku logicky bývají lidé spojení s ochranou přírody, ať už Českým svazem ochránců přírody či jinými organizacemi. Těm bude určovat, jaké minimální podmínky musí zařízení splňovat, a jaké kvalifikační předpoklady musí naplňovat oni sami.

 

Možná jste se s takovou stanicí už setkali, jejich častými obyvateli bývají poranění ptáci, dravci, sovy, ale i savci, od ježků či drobných šelem až někdy po velké druhy.

 

Činnost takových zařízení je obvykle užitečná a prospěšná a pomáhá zachránit a často i navrátit do přírody jedince vzácných či ohrožených druhů. To že píšu obvykle možná vyvolá určitou polemiku, ale osobně se nemohu ubránit dojmu, že někdy v dobrém úmyslu zacházejí trochu daleko, rozporuplné pocity ve mně například vyvolá, když vidím, jak se v takové stanici snaží s nemalým úsilím i určitými finančními prostředky zachránit třeba poraněnou lišku, jejichž stavy v naší přírodě jsou momentálně příliš vysoké a myslivci se je na druhé straně snaží snížit, jak to jen jde a lišky loví. Nicméně tato poznámka mí vést spíše k zamyšlení nad způsobem a principy rovnováhy, v žádném případě nemá kritizovat stanice jako takové.

 

Pokud se při vycházce do přírody setkáme s poraněným, nemocným, zvláštně se chovajícím zvířetem, jak se zachovat? Pokud nejsme odborníky a nevíme co a jak, rozhodně bych doporučil ke zvířeti se nepřibližovat, nesnažit se ho chytit ani s ním nemanipulovat. V kontaktu zabráníme i našemu psovi. Nejlepší je zavolat na nejbližší stanici pro handicapované živočichy nebo záchrannou stanici ochrany přírody, případně na místní organizaci Českého svazu ochránců přírody, nebo místnímu mysliveckému hospodáři. Zní to složitě a nikdo z nás nenosí s sebou telefonní seznam s čísly na tyto instituce, ovšem dobře poslouží zavolání na informace, případně na policii a to i s využitím linky 158 nebo 156 (městská policie). Místní policie vždy má k dispozici kontakty na místní organizace jednotlivých institucí a poradí či nasměrují. Pomůžou i hasiči.

 

Informace předáme povolaným, a pokud nám to čas umožňuje, počkáme na pracovníky stanice na místě. Jednak jim usnadníme nalezení daného živočicha, který se mezitím může někam schovat, a mimo to se nám dostane zajímavého zážitku. Vlastní odchyt a manipulaci necháme na odbornících. Jednak bychom neodbornou manipulací mohli ublížit samotnému zvířeti, jednak to zvíře ani při našich nejlepších úmyslech netuší, že mu chceme pomoci a bude se odchytu bránit. I poměrně malé zvíře může způsobit bolestivá poranění. Nutno je pamatovat i na riziko přenosu chorob, z nichž některé mohou být i dosti vážné, jako např. vzteklina, tularémie, v posledních letech často zmiňované různé formy chřipky apod.

 

Autor: Petr Koutenský

Další podobná témata

Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení a Váš pes by mohl trpět, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

 

Opravdu chcete smazat tento inzerát?

Tato akce je nenávratná, takže si to pořádně rozmyslete, jelikož po souhlasu už není cesty zpět.