Nervová soustava psa jako základ úspěchu výcviku I.

9. května 2014

Pokud chce psovod dosáhnout dobrých výsledků, aniž by docházelo k problémům během výchovy a výcviku psa, je vhodné porozumět hlavním nervovým procesům probíhajícím u psa nejen během výcviku. Tento článek je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí nahlédnout hlouběji do problematiky výchovy a výcviku psa.

Nervová soustava psa je složena z nervové tkáně, kterou tvoří nepřeberné množství neuronů (nervových buněk). Neurony lze označit za základní kámen nervové soustavy.

Funkci nervové buňky lze ve stručnosti popsat tak, že pomocí krátkých rozvětvených nervových vláken – dendritů, nebo i svým tělem registrují buňky vzruchy, které opakovaně přichází buď z orgánů, nebo od jiných nervových buněk. Tímto způsobem se vzrušení dostává přes míchu do náležících center mozku, kde se hromadí. Následně se přeměňují na nově vzniklé nervové impulzy. Ty jsou pomocí dlouhých vláken nervových buněk – neurytů – vysílány až do příslušných orgánů psa.

Všem je dobře známý pojem reflex, takže jen pro shrnutí: lze jej vysvětlit jako reakci organismu na popud jeho nervové soustavy. Podněty vyvolávající reflexy mohou být podmíněné či nepodmíněné. Jejich původ můžeme najít jak ve vnějším prostředí (sem lze zařadit zvuky, povely a další), nebo zevnitř organismu psa (může jít např. o nemoc, hlad apod.).

Svalové stahy jsou jasnou odpovědí na podráždění soustavy kterýmkoli způsobem. To lze dobře pozorovat např. při nácviku povelu „Lehni!“, kdy psovod používá daných podnětů, mezi které kromě slovního povelu patří mimo jiné trhnutí vodítka směrem k zemi. Pes okamžitě ulehá v požadované poloze. Co se ve skutečnosti stalo? Psovod za použití nepodmíněných podnětů podráždil nervové buňky, které jako odpověď použily reflexní činnost, kterou v daném případě bylo ulehnutí psa. Ačkoli lze reflexní činnost popsat takto jednoduše, jedná se o složitý proces probíhající velmi rychle.

V okamžiku, kdy podnět vyvolal podráždění nervové soustavy skrze některý z orgánů psa, začíná se tvořit tzv. reflexní oblouk v jeho první fázi. Tento vzruch je přenášen do míchy psa, nebo až do mozku pomocí nervových buněk. Ve druhé fázi dochází ke zpracování impulzu. Takto zpracovaný vzruch odesílají nervové buňky zpět částem těla nebo orgánům psa, což je poslední fáze průběhu reflexního oblouku. Celkově se jedná o neuvěřitelně rychlé nervové procesy přenášení informací ze smyslových orgánů do ústřední nervové soustavy a zpět do příslušných partií těla psa.

Za nejzákladnější nervové procesy lze bezesporu označit vzruch a útlum. Na vzájemném působení těchto dvou závisí každá reflexní reakce.

Díky vzruchu (podráždění nervové soustavy) dochází k reflexní funkci organismu. Během výcviku psa můžeme tyto procesy vyvolat pomocí podmíněných a nepodmíněných podnětů. Bez nich bychom nedosáhli patřičných cviků.

Přesným opakem procesu vzruchu je útlum. Při něm se nervová centra nachází v rozpoložení, kdy je činnost orgánů s nimi spojená zastavena. Typickým příkladem je např. nácvik povelu „Sedni!“. Nedaleko místa nácviku se objeví zajíc, který upoutá psovu pozornost, takže ji pes začne sledovat, a nervové centrum spojené se sluchem je v tu chvíli v útlumu, takže pes na povel nereaguje. Psovod by v tomto případě měl nejprve upoutat psovu pozornost na sebe, např. oslovením psa, a teprve poté vydat daný pokyn.

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?