Občanka pro koně

16. prosince 2013

Zákony a právní předpisy dnes upravují všechno a chov koní není výjimkou. A tak zatímco se koně spokojeně popásají, musí jejich majitel, nechce-li porušit zákon, mít všechno v pořádku i po stránce administrativní. A někdy je toho papírování skutečně tolik, že by to ani kůň neunesl.

Plemenářský zákon a označování koní

Základní povinnosti každého chovatele, potažmo majitele koně stanovuje tzv. plemenářský zákon, přesněji zákon č. 154/2000 Sb., respektive vyhláška č. 136/2004, jež upravuje podrobnosti označování zvířat a jejich evidenci.

Podle této vyhlášky musí být tedy všichni koně, a také osli včetně kříženců patřičně označeni, musí být evidováni v ´Ústřední evidenci koní´ (a oslů, chtělo by se dodat), a musí mít vystavený průkaz koně, jenž odpovídá příslušným předpisům EU. Vlastnit a chovat koně tedy není z úředního hlediska evidentně žádná legrace, romantika neromantika, papírovat se musí.

Zastavme se proto u jednotlivých povinností a ztraťme o nich pár slov, ať vás nedostihne úřední šiml dřív, než vůbec stačíte vyjet na tom svém.

Takže označení. Koně se označují slovním a grafickým popisem, nemůže pochopitelně chybět ani čip nebo výžeh. Pokud dojde ke změně vzhledu koně, je nutné podle toho náležitě pozměnit i slovní a grafické označení. Samotné označení pak provádějí lidé zvaní ´inspektoři´, oficiálně pak ´pracovníci zajišťující označení a registraci koní´.

Koně už označeného máme, takže ho teď zaevidujeme.

 

Ústřední evidence koní

Označeného koně je nutno zaregistrovat do ´Ústřední evidence koní´. Pokud jde ale o anglického plnokrevníka, pak jeho evidenci provádí ´Jockey club´, či jde-li o klusáka, pak je příslušnou institucí ´Česká klusácká asociace´.

Z podstaty věci ovšem vyplývá, že nevidovaným koněm může být pouze de facto jen hříbě, protože dospělý neevidovaný kůň by neměl teoreticky existovat, nebo kůň, jenž byl dovezen ze zahraničí.

Zaevidovanému koni je pak jednou z těchto tří institucí vydán průkaz koně, tedy cosi jako ´občanka´.

Průkaz koně je identifikačním dokladem, který koně musí, což je třeba zdůraznit, vždy provázet. Kromě identifikace koně slouží tento doklad i k zaznamenávání diagnostických vyšetření, preventivní léčby, veterinárních zákroků a podobně. Jeho nedílnou součástí je i potvrzení o původu koně. Toto potvrzení ovšem nemají všichni koně, ale jen pouze ti, kteří vyhovují podmínkám stanoveným některou z plemenných knih.

Platí však, že průkaz koně není dokladem vlastnictví koně. Tím může být jen kupní smlouva či jiný pro tento účel uznávaný doklad.

Jste-li nepořádní, nebo prostě máte jen smůlu a průkaz koně ztratíte, pak musíte do pěti dnů požádat jednu z příslušných organizací o vydání nového průkazu a to písemně spolu s uvedením důvodu žádosti o nový průkaz.

Je-li kůň prodán, musí být kůň předán novému majiteli spolu s průkazem, bez průkazu se totiž kůň nesmí přemisťovat.

 

Ztráta koně, vývoz koně do zahraničí

A ježto život přináší pořád nějaké změny, což se týká i koní, musí se změny, např. ztráta koně či jeho vývoz do zahraničí, ale třeba taky porážka, hlásit ´Ústřední evidenci koní´ do pěti dnů prostřednictvím příslušného formuláře, který se jmenuje ´Hlášení změny´.

Tento tiskopis, stejně i jako ostatní tiskopisy, je k dispozici na oficiálních stránkách ´Ústřední evidence koní´.

Všechno je řádně splněno. Zbývá tedy už jen zkontrolovat, jestli je průkaz koně opravdu tam, kde jste ho naposled viděli (kde by taky jinde byl) a vyrazit na projížďku s hřejivým pocitem, že všem povinnostem bylo učiněno zadost.

 

Autor: Karel Trčálek

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?