Očkování hříbat - proti čemu a kdy

7. července 2014

Čerstvě narozené hříbě nemá zpočátku vyvinutou žádnou obranu proti vnějším negativním vlivům, jeho imunitní systém není zralý, a proto nedokáže bojovat s organismy, které mohou zapříčinit onemocnění hříběte.

První dávka obranných látek posilujících imunitní systém přichází v podobě kolostra, které hříbě přijímá od matky. V něm jsou obsaženy různé látky ochraňující hříbě proti mikroorganismům z vnějšího okolí. Díky kolostru je hříbě chráněno na dobu přibližně od čtyř do šesti měsíců, během kterých se může jeho imunitní systém vyvíjet, hříbě se seznamuje s nejrůznějšími mikroorganismy, které se učí rozpoznávat např. olizováním různých předmětů. Proti těm si postupně vyvíjí přirozenou obranyschopnost. Pokud klisna žije alespoň měsíc před porodem v místě, kde je plánovaný porod, zajistí vznik dostatečného množství obranných látek v jejím kolostru. Platí také, že v této době jsou klisny očkované proti určitým druhům nemocí, jejichž výskyt lze očekávat (u nás hlavně chřipka a tetanus). I tímto krokem se v kolostru vytvoří dostatek protilátek, které jsou opět následně předány jejímu potomkovi.

 

První očkování hříběte

První očkování by mělo navazovat ihned na pasivní ochranu zajištěnou prostřednictvím kolostra. Očkování jako aktivní ochrana zajistí dostatečnou hladinu imunitních látek především proti komplikovaným infekcím, protože právě tyto protilátky se v těle hříběte postupně rozkládají. Protože není možné přesně určit, kdy klesne hladina protilátek obsažených v matčině mléce na množství, které již hříběti nezaručuje dostatečnou ochranu, doporučuje se první očkování provést v rozmezí třetího až šestého měsíce života. Nicméně s podáním vakcíny jsou spojená dvě možná rizika. Prvním je možnost, že se v kolostru stále nacházejí aktivní ochranné látky, které se spolu s podanou vakcínou vyruší a účinnost ani jedné látky tak nebude dostatečná. Druhou možností je přesně opačný paradox, kdy může dojít k tomu, že mezi podáním posledních aktivních látek z kolostra a očkováním vznikne hluché místo, kdy může snadno dojít k nákaze. Proto je možné doporučit očkovat hříbě až po 5. měsíci života, do kterého zpravidla zůstává část protilátek z kolostra aktivních v těle hříběte a mohlo by tak dojít k vyrušení naočkovaných látek. Dále je vhodné do ukončeného prvního roku věku hříbě ještě jednou přeočkovat.

 

Možnosti očkování u hříbat

V dnešní době se zpravidla aplikují dva směry očkování.

První z nich říká, že hříbě je poprvé očkováno v rozmezí 3 až 6 měsíců po porodu a hříbě se následně očkuje znova každých 4 až 8 týdnů až do završení prvního roku života. Tento systém je vhodné použít zejména v případech, kdy hříběti nelze zaručit dostatečný přísun obranných látek formou pasivní obrany, tj. třeba za předpokladu, že klisna nebyla ustájena před porodem v místě přivedení potomka na svět, nebylo zajištěno její očkování proti výše zmíněným nemocem, hříbě přijímá málo kolostra apod. Dále také v případě, kdy je v chovu zvýšené riziko výskytu některé nemoci nebezpečné pro hříbě.

Druhý směr hovoří o tom, že pokud hříbě přijímá dostatek obranných látek prostřednictvím kolostra, můžeme ho očkovat poprvé až v 6 měsících života, kdy je jeho imunitní systém již dostatečně zralý a obsah látek v mateřském mléce výrazně klesl. Po tomto očkování se za několik týdnů aplikuje ještě jedna dávka.

 

Proti čemu hříbata očkovat

Díky momentální nákazové situaci na území naší republiky není nutné provádět očkování proti velkému množství infekcí. Ty nejzávažnější jsme si již zmínili – jedná se o koňskou chřipku a tetan. V menší míře, ačkoli ji taktéž nelze podceňovat, se může vyskytnout herpesvirová rinopneumonie. Pokud by byla nákazová situace změněna, nebo pokud se koně mohou nacházet v nákazových oblastech mimo naši republiku, lze doporučit také očkování proti vzteklině nebo hříběcí či jiné virové encefalitidě.

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?