Organizace chovů koní v České republice

16. listopadu 2008

V České republice funguje a působí poměrně velké množství organizací, které svojí činností zaštiťují a zabezpečují chov koní, který je tak díky tomu perspektivně rozvíjen.

 

Jakýmsi organizačním základem tohoto chovu koní jsou státem uznaná chovatelská sdružení jednotlivých plemen. Tato sdružení jsou pověřena vedením plemenné knihy a do jejich gesce spadá pak především realizace šlechtitelského programu každého jednotlivého plemene. Některá tato chovatelská sdružení vystupují samostatně, ale větší část z nich je sdružena do organizace Asociace svazů chovatelů koní ČR.

 

Ve stručném přehledu si tedy nyní představme jednotlivé chovatelská sdružení.

 

A začněme rovnou Asociací svazů chovatelů koní České republiky jako největší a zastřešující chovatelskou organizací.

Asociace svazů chovatelů koní ČR, o. s., je organizace, která má za cíl své činnosti zastřešování zájmů chovatelů koní různých plemen v České republice i zahraničí.

Pod její působnost jako státem, respektive Ministerstvem zemědělství ČR podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. uznaného chovatelského sdružení, spadá vedení plemenných knih těchto plemen: norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň, arabský kůň, český sportovní pony, shetlandský pony, hafling, velšských plemen pony, kob a velšský polokrevník.

Tyto plemenné knihy jsou vedeny v úzké spolupráci s odbornými chovatelskými svazy, které jsou jejími členy. Spolu s tím pak propaguje chov koní, provádí sběr a vyhodnocování chovatelských výsledků, zabývá se poradenskou činností.

 

Z chovatelských sdružení jednotlivých plemen jsou členy ASCHK ČR tato sdružení:

 

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně

Toto chovatelské sdružení sídlí v Třebíči a jeho úsilí směřuje k zachování unikátního plemene českomoravského belgického koně, které je chováno našem území již přes sto třicet let nejen jako kulturního dědictví, ale i jako plemene, které lze i v současné době plnohodnotně využívat jak v zemědělství a lesním hospodářství, tak i v rámci volnočasových aktivit.

Webové stránky: http://www.cmbk.cz/

 

Svaz chovatelů shetlandských pony

Občanské sdružení, které pro své členy pořádá nejrůznější akce, připravuje národní přehlídky, organizuje školení posuzovatelů exteriéru, pořádá národní šampionát, zajišťuje výkonnostní zkoušky klisen, spolupracuje s ostatními chovatelskými svazy. Podílí se na vedení plemenné knihy.

Webové stránky: http://schshp.wz.cz

 

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Vede plemennou knihu českého teplokrevníka, zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu.

Webové stránky: http://www.schct.cz/

 

Český svaz chovatelů Achal Teke

ČSCHAT je od roku 2005 právoplatným členem Mezinárodní asociace chovu achaltekinských koní MAAK v Rusku, založené roku 1995 Všeruským institutem chovu koní VNIIK. Pro členy ČSCHAT z toho plynou výhodné poplatky při registraci koní a vystavování potřebných dokumentů. Smlouva s MAAK pověřuje ČSCHAT vedením chovatelské agendy pro plemeno achaltekinský plnokrevník a achaltekinský podílový kůň v České republice.

Webové stránky: http://www.achalteke.cz/

 

Občanské sdružení chovatelů irských cobů

Kromě jiného toto sdružení zprostředkovává registraci koní svých členů v mateřské plemenné knize Irského coba ICS Nederland.

 

Asociace chovatelů pony

Vede plemennou knihu velšských plemen pony a cob

Webové stránky: http://www.welsh-cz.info/

 

Asociace chovatelů huculského koně

Uznané chovatelské sdružení, vede plemennou knihu huculského koně.

 

Svaz chovatelů lipických koní ČR

Vede plemennou knihu lipického koně.

 

CSFHO, o.s.

Organizace chovatelů, majitelů a příznivců plemene fríský kůň v ČR a SR, která je na základě dohody s KFPS, mateřskou holandskou organizací chovatelů fríských koní, také jejím jediným zástupcem v ČR a SR.

Webové stránky: http://www.csfho.cz

 

Svaz chovatelů moravského teplokrevníka

Vede plemennou knihu moravského teplokrevníka.

Webové stránky: http://www.moravskyteplokrevnik.wz.cz/

 

Český svaz chovatelů Haflinga

Vede plemennou knihu haflinga.

Webové stránky: http://www.haflingove.cz/

 

Svaz chovatelů N, SN a ČMB

Tato chovatelská organizace vede plemennou knihu plemen norik a slezský norik.

 

Asociace chovatelů ČSP

Organizace sdružující chovatele plemene český sportovní pony, vede jeho plemennou knihu.

 

Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní

Odpovídá za plnokrevný odchov arabských koní, vede plemennou knihu. Chov čistokrevných arabů v rámci chovného cíle Shagya-araba, řídí uznané chovatelské sdružení Svaz chovatelů Shagya-araba.

Webové stránky: http://www.achpak.cz/

 

Equus Kinský

Svaz chovatelů koní Kinských, vede plemennou knihu

Webové stránky: http://www.equus-kinsky.cz/

 

Mimo těchto chovatelských svazů jsou členy Asociace chovatelů koní ČR organizace s regionální působností, např. Svaz chovatelů Moravy a Slezska nebo Jihočeský svaz chovatelů a další. Významnými členy jsou také hřebčíny, konkrétně Zemský hřebčín Písek, Zemský hřebčín Tlumačov a Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik, který vede plemennou knihu starokladrubského koně.

 

Z chovatelských sdružení, která jsou státem uznána k vedení plemenných knih, pak samostatně fungují a působí následující organizace.

 

Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR

Tato organizace vede od května 2002 na základě oprávnění ministerstva zemědělství plemennou knihu slovenského teplokrevníka.

Webové stránky: http://www.studbookcs.cz/

 

Jockey klub

Uznané chovatelské sdružení, které vede plemennou knihu anglického plnokrevníka. Organizuje a zajišťuje dostihový provoz v České republice.

Webové stránky: http://www.dostihy.cz/

 

Česká klusácká asociace

Vede plemennou knihu plemene klusák. Organizuje chov klusáckých koní a klusácký dostihový sport. Je členem Evropské klusácké unie, Evropského sdružení jezdců FEGAT a ITA, mezinárodní klusácké asociace, které má celosvětovou působnost.

Webové stránky: http://www.czetra.cz/

 

V České republice však nejsou pochopitelně chována jen výše zmíněná uznaná plemena, pro která se vede plemenná kniha nebo plemena, jejichž chovatelské organizace jsou členy Asociace chovatelů koní. I chov těchto dalších plemen je organizačně podchycen.

 

Příkladem toho budiž třeba Paint horse club ČR, který sdružuje chovatele plemene Paint Horse, je členem mezinárodní organizace chovatelů Paint Horse.

Webové stránky: http://www.czpha.cz

 

Mimo tato chovatelská sdružení působí a fungují i další organizace s celostátní působností, které sice bezprostředně nezajišťují chov jednotlivých plemen, ale jejich činnost se také bezprostředně dotýká chovu koní, protože náplní této činnosti je jezdecký sport. Do této kategorie patří Česká jezdecká federace, již zmíněné organizace Jockey klub a Česká klusácká asociace a nebo Western Riding Club ČR.

 

Jak vidno, chov koní je v České republice organizačně zajištěn ve všech směrech, díky úsilí mnoha lidí, kterým není lhostejná budoucnost koní, což je ta nejlepší záruka dalšího rozvoje chovu koní.

 

Autor: Karel Trčálek

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?