Poplatky za psa

28. března 2014

První čtvrtina roku je vždy ve znamení poplatků a daní. A nejinak je tomu u poplatku za psa. Zákon udává pouze maximální výši poplatku za jednoho a za každého dalšího psa, kterého má držitel v držení. Samotná výše poplatku, zda je poplatek vůbec požadován a za jakých podmínek, je potom plně v kompetenci jednotlivých obcí. Jenže, která obec by se dobrovolně připravila o třeba i symbolický příjem do obecní „pokladny“?

Kdo poplatek za psa platí?

Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců, tj. osoba (fyzická i právnická), která nemusí být nutně majitelem psa, ale má dotyčného psa skutečně u sebe. Toto opatření očividně vzniklo jako ochrana před městskými držiteli psů, kteří se bránili platbě poplatku tvrzením, že pes patří příbuzné s trvalým bydlištěm na venkově, kde bývají poplatky nižší. Případně se tak zaplacení poplatku mohli vyhnout zcela.

 

Kolik poplatek za psa činí?

Maximální poplatek za jednoho psa činí 1500 Kč a za každého dalšího 2250 Kč. Poplatků za psa v plné výši většinou využívají velká města a zpoplatňují tak obyvatele bytových domů v produktivním věku. Trvale nižší sazbu poplatku mají majitelé rodinných domů, firmy držící psa k ochraně svých objektů a osoby, jejichž jediným příjmem je nějaký druh důchodu (starobní, sirotčí apod.). Slevy nebo trvalého osvobození od poplatku lze dosáhnout držením asistenčního psa, psa speciálně vycvičeného pro účely Policie či "záchranářů" apod. Většinou časově omezenou slevu lze potom získat, pokud si vezmete psa z útulku, nebo pokud necháte psa očipovat, zaevidujete ho do databáze a tuto skutečnost prokážete na úřadě dokladem. Nejmenší poplatky potom bývají na vsi.

 

Jak často a komu se poplatek za psa platí?

Činí-li váš poplatek 600 Kč a méně, je splatný jednou ročně a to do 31. března. Vyšší částka se dělí na dvě stejné splátky, splatné k 31. březnu a k 31. srpnu. Částku lze zaplatit v hotovosti přímo na Obecním úřadě, pod který dle trvalého bydliště držitel spadá, nebo úřad s předstihem zasílá složenky. Přihlásíte-li psa během roku, začínáte platit poplatek od prvního dne následujícího měsíce, kdy jste psa přihlásili. Odhlásíte-li psa během roku, končíte platbou poplatku ten měsíc, kdy jste ho odhlásili. Celková suma za rok se tehdy vydělí dvanácti a vynásobí počtem měsíců, za něž je nutno zaplatit.

 

K čemu poplatky za psy slouží

Otázkou však je, k čemu vlastně obec poplatky používá. Teoreticky by se velká část takto získaných příjmů měla zpětně projevit v péči o pejskaře a jejich čtyřnohé chráněnce. Většinou se tak ale neděje. Paradoxně potom bývají nejvíce znevýhodnění právě ti, kteří platí nejvyšší částky. Takže evidenci psů (pomáhá při dohledávání zaběhlých jedinců) a poplatkům za psa říkám ANO. Avšak pouze za předpokladu, že se zároveň zvýší komfort zpoplatněných.

 

Autorka: Michaela Matějková

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?