Poslušnost psa a jak pomohou konejšivé signály?

11. srpna 2014

Psi jsou společenské šelmy žijící ve smečkách. Tradiční model výcviku je obhajován tím, že se zakládá na poznatcích, vysledovaných z chování vlků či relativně volně se pohybující skupiny psů. Tento model se zakládá na přílišném důrazu na hierarchii ve smečce a z toho plynoucí dominance (nadřazenosti) a submisivity (podřízenosti). Člověk se prostě musí chovat tak, aby byl v hierarchii smečky (rodiny) vždy výše než pes, jinak ho pes nebude poslouchat. Ale je tomu skutečně tak?

Tradiční model výcviku psa

Podle tradičního modelu výcviku musí pes poslouchat jako hodinky na povely, které jsme si vymysleli my lidé. Pokud pes neposlouchá, je třeba na něj být důrazný, mnohdy až hrubý a používat čím dál silnější podmiňovací pomůcky (pozitivní i negativní). Majitel ovšem může vydávat rozporuplné příkazy, nebo si sám není jist tím, co chce, popř. se chce jen nesmyslně předvádět. Pes toto vše vyhodnotí a zachová se podle toho. Reakce člověka je pro něj ovšem mnohdy nevyzpytatelná. Pes jedná dle své přirozenosti správně, ale je za to následně potrestán. A výsledkem není poslušnost, ale strach a zlost.

 

Jak to chodí v psí smečce

Každý jedinec i smečka jako celek musí být přizpůsobivý, aby přežil. Pokud by ve smečce panovaly neustálé boje o vyšší pozici v hierarchii, oslabovala by se tím. Nebylo by možno týmově lovit, vychovávat mladé a bránit se proti případným nepřátelům. Vlci mezi sebou mají hierarchii, ovšem výše postavení jedinci neustále neterorizují níže postavené, nýbrž k nim často bývají až překvapivě shovívaví. Třenice mohou nastat pouze výjimečně u jedinců, kteří si nejsou svým postavením ve smečce úplně jisti, nebo se chtějí pokusit dostat se výše. Takovým sporům se však většinou předejde dříve, než k nim vůbec dojde, nebo bývají velice rychle ukončeny vůdcem smečky. Vlci se ovšem vyjadřují zřetelně, kdežto psi mnohem kultivovaněji.

 

Změna tradičního modelu výcviku psů

Již dříve nebylo mnoho chovatelů a cvičitelů s tradičním modelem výcviku psů zcela spokojeno ať už kvůli nedostatečným výsledkům, nebo kvůli samotnému zacházení se psem. Tito lidé potom pozorováním a výcvikovými pokusy se psy tradiční modely pozměnili, doplnili, či naprosto přepracovali. Práce se psem na základně konejšivých signálů, které jsou mu vlastní, pochází od norské cvičitelky psů. Všichni psi bez ohledu na plemeno či zemi původu používají svou vlastní kombinaci konejšivých signálů, kterým ostatní psy rozumí a pokud nejsou vyloženě „převychováni“ lidmi, je i akceptují.

 

Konejšivé signály u psa:

  • Olizování se
  • Velice pomalé pohyby, či úplné ustrnutí
  • Odvrácení hlavy, kroucení s očima ze strany na stranu a usilovné mrkání
  • Zívání
  • Sed, leh
  • Vrcení ocasem
  • Postoj ke hře
  • Postavení se bokem či zadkem

 

Všechny tyto a mnohé další signály psi používají, aby předešli konfliktům, nebo uklidnili napětí či rozčilení (třeba při hře) ve skupině. Většinu z nich mohou s úspěchem použít i lidé. Některé signály psi potlačili, protože byly lidmi špatně vykládány. Budete-li pozorně sledovat svého psa, když potká jiného, uvidíte, jak spolu „mluví“. Spousta konfliktů mezi psy nebo mezi psy a lidmi vlastně vzniká nepochopením a špatným výkladem signálů vydávaných psem. Naučíme-li se těmto signálům naslouchat a akceptovat je, zlepší se život našich čtyřnohých přátel i ten náš.

 

Zdroj: Turid Rugaas: Konejšivé signály

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?