Škola psí řeči: vrčení

5. dubna 2019

Vrčení a cenění zubů jako signál psí nevůle známe snad všichni. Již v dětském věku nás rodiče učili, abychom se od pejska, který cení zuby, drželi dál, protože se mu naše chování nelíbí. Co však vrčení doopravdy znamená? A je pravda, že pes, který štěká, nekouše?

Rozumí nám psi?

Všichni, kdo tento článek dokážeme přečíst, patříme k lidské rase, tudíž homo sapiens sapiens. Evolučně máme uzpůsobeny dvě ruce a funkční palce k uchopení předmětů, dokážeme mezi sebou verbálně komunikovat a také ve velké míře vyjadřujeme své emoce. Pes bohužel mnoho z našich výsad nemá, a proto komunikuje zcela odlišně než my. Ke komunikaci využívá celé své tělo. Lidé a psi tisíce let žijí bok po boku, denně se snaží porozumět jeden druhému a spolupracují v mnoha oblastech. Bohužel v průběhu posledních let jsme si psa zidealizovali k obrazu svému a často zapomínáme, že je to stále „jenom“ zvíře.

Velký, zlý pes

Nepřátelství veřejnosti vůči psům s problémovým chováním se v posledních letech stupňuje. Psi a lidi žijí ve stále užším kontaktu, a proto je jakékoliv chování mimo rámec zavedených lidských pravidel nežádoucí. Pes má být prostě hodný a přátelský. Musí mít rád cizí lidi a bylo by dobré, aby měl rád i jiná zvířata, miloval děti a poslouchal na slovo. Ohledně psů máme prostě vysoká očekávání. Představte si, že byste za svůj život nesměli ani jednou nikomu vynadat, nesměli byste pociťovat strach nebo nesměli napsat rozčílenou zprávu svému partnerovi. Pokud byste selhali, bylo by to špatné a čekal by vás trest. To zní jako velký tlak na tak malé zvíře, co myslíte?

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Proč pes vrčí?

Vrčení nemusí být jenom projevem agresivity, která povede k útoku. Jedná se o zcela normální komunikační prostředek. U psů rozlišujeme několik typů chování jako třeba ritualizované, které psi mezi sebou využívají za účelem komunikace (třeba ve vztahu matka-štěně, fena-pes) přičemž v každém z uvedených příkladů má vrčení jiný význam. Vrčení v negativním slova smyslu je jednou z metod, jak se pes snaží protivníka zastrašit a tím uklidnit situaci, nebo si něco nárokovat. Proč by se snažil uklidnit situaci? Ono totiž psi jsou přeborníci v uklidňování situace, pokud k ní dochází neprávem. To je největším kamenem úrazu u domácích napadeních psem. V médiích slýcháváme, že pes někoho napadl jenom tak, bez varování. Není možné popřít, že určité velice malé procento psů patologicky napadá bez varování, ale pravděpodobně nikdo z nás tento typ psa nepoznal ani nikdy nepozná. Zdravý pes nezaútočí bez varování, přičemž tomu předchází ne jedním, ale dokonce desítkami signálů v různé intenzitě. Mezi nejběžnější signály, kterými pes chce situaci uklidnit, aniž by musel vrčet a použít hrubou sílu patří:

  • olizování čumáku a fousků
  • ukazování očního bělma
  • odvracení hlavy
  • zrychlené dýchaní, aniž by to okolní teplota vyžadovala
  • sklopení uší

 

K vrčení a kousání se pes uchýlí až ve chvíli, když svůj stres nedokáže dále zvládat a překročí hranici takzvaného patologického stresu. Mezi jednotlivými fázemi může uplynout od několik sekund až po desítky minut v závislosti od psa. U psů představuje upřený pohled, vrčení, štěkání a chňapání bez kousnutí legální způsob, jak řešit konflikty mezi sebou. Psi jsou lovci, mají k tomu uzpůsobené čelisti a takřka nepřetržitě s sebou nosí smrtící zbraň – své zuby. Jak to, že když je vrčení tak běžná záležitost psí komunikace, nedošlo k vyhubení psovitých šelem sebou navzájem? Důvodem je dlouhá historie a skvěle zvládnutá technika komunikace napříč psovitými šelmami. Chlupáči prostě vědí, co dělají!

Ustup a neublížím ti

V žádném případě není vhodné brát agresivní chování na lehkou váhu, ovšem je na místě podotknout, že ve většině případů nejde o dominantní agresi ze strany psa, nýbrž o prostou ochranu před nebezpečím a komunikaci. Nebezpečím může pro psa být malé nekoordinované dítě, kterého reakce nechápe, nebo třeba vysavač. Pes prostě neví, jak jinak nám říct, že se mu situace nelíbí a rád by, aby skončila. Pomoct snížit riziko výskytu tohoto druhu chování může správná socializace, ovšem ani ta není samospasná. Lepší je sledovat svého psa a umožnit mu z rizikové situace odejít. Pokud tedy psa děsí vysavač a on začne projevovat jeden z výše zmíněných konejšivých signálů, nejlepší bude, když psa nebudete nutit setrvat v místnosti, ale umožnit mu odchod do bezpečí nebo třeba využít uzavíratelnou přepravku, kterou bere jako své bezpečné místo.

Naopak, samotná převýchova psa, který vykazuje známky agrese ať už jakékoliv (ochrana zdrojů, strachová agrese vůči lidem apod.) si vyžaduje ruku zkušeného odborníka. Jelikož je agresivita citlivé téma, je nutné vybírat pečlivě a dbát o reference trenéra.

Problémům je lepší předcházet

Doporučuje se vyloučit všechny situace, u kterých je riziko, že pes bude reagovat podrážděně (zamezit přístup dítěti do pelíšku, odstranit rizikovou hračku apod.) a umožnit z rizikové situace psovi odejít. Nezlobme se na psa, že zavrčel, je to prostě psí styl, jak vám sdělit "tohle se mi nelíbí, to je moje, nech mě". Není správné psa jakkoliv fyzicky trestat nebo se snažit praktikovat zastaralé procesy podřizování, které jsou již v dnešní době vědecky vyvrácené. Agrese plodí agresi a trestem dosáhneme jenom to, že se pes příště nebude snažit varovat jedním z výše uvedených signálů, ale může rovnou kousnout. Vždyť přece, proč by varoval, když byl za to potrestán?

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?