Smí pes do lesa? – část třetí

13. ledna 2009

Samostatnou kapitolou jsou vztahy mezi myslivci a pejskaři. Velice často slyším velmi silná slova na adresu myslivců, radost z neštěstí způsobeného chybou nebo nedbalostí některého myslivce, nadávky. Je mi z toho smutno. Ačkoliv si možná vysloužím kritiku svých kolegů myslivců, nebudu se zastávat všech houfně. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že je mezi námi řada takových, kteří se nechovají správně, nerespektují předpisy a práva ostatních a pletou si les s vlastní zahradou. A je potřeba to říci nahlas.

Stejně jako pejskaři, řidiči, policisté nebo lékaři, i myslivci jsou dobří a špatní, bohužel ti špatní jsou více vidět. Zákon o myslivost stanoví podmínky, za kterých je možné zastřelit psa a kdo tak může učinit. Nemůže tak učinit každý myslivec, pouze tzv. myslivecká stráž, a podmínky jsou stanoveny tak, že umožňují zastřelit opravdu pouze toulavého pytlačícího a škody působícího psa. Osobně si myslím, že tato možnost musí být zachována. Myslivost není ukájení sadistických choutek střílením do nevinných zvířátek, je to komplexní, plánovaná a kontrolovaná činnost. Druhy zvěře jako tetřev, tetřívek, koroptev, a na mnoha lokalitách i zajíci a bažanti nejsou kvůli nízkým stavům loveny, ovšem myslivci se o ně pečlivě starají a ony v dnešní kulturní krajině přežívají právě díky této péči. Riziko pro tyto populace představují už vysoké stavy prasat a lišek, silniční provoz a kolize s automobily a jakýkoliv další silnější tlak by mohl být fatální.

 

Škody, které dokáže napáchat smečka toulavých psů, kteří se naučí pytlačit, mohou být značné. Tyto případy se v praxi stávají a zákon na ně pamatuje, ovšem neznamená to automaticky, že má každý myslivec právo zastřelit jakéhokoliv psa, jak jsem uvedl.

 

Pokud k takovému smutnému incidentu dojde, je to konkrétní pochybení a porušení předpisů konkrétním člověkem, nikoliv chyba systému. Zákon je tedy v pořádku. Vím, že ne všichni ho dodržují, stejně jako vím, že se najdou mezi myslivci arogantní lidé, kteří se chovají k jiným návštěvníků lesa nevhodně, hrubě a z jakési pozice síly. To není v pořádku, samozřejmě. Zákon ovšem také stanoví pravidla pro pohyb lidí a psů v přírodě. A ruku na srdce, kolikrát jste vy sami stejně jako já viděli páníčky s jejich psy nevychovanými, neposlušnými, dělajícími si co chtějí a nerespektující žádná pravidla? A často se jakékoliv napomenutí nebo doporučení, slušně a velmi mírně vyslovené, nelíbí právě jim.

 

Často jsem se setkal s arogantní i vulgární reakcí na mírné upozornění a pokus vysvětlit podstatu věci právě ze strany majitelů psů. Ti pak rádi označují myslivce (nebo kohokoliv v zeleném, kdo si dovolí je napomenout nebo upozornit, jako třeba lesníka) za opilé milicionáře, zakuklené komunisty, sadisty apod., kteří je neprávem „buzerují" a omezují jejich práva.

 

Pokládám za vhodné zmínit, že v jiných státech Evropy, včetně našich sousedů Německa a Rakouska, se za porušení pravidel a předpisů v lese a přírodě rozdávají tučné pokuty. Pokuty uděluje lesní stráž, která je jmenována státem, má status veřejného činitele, stejně jako např. policista, jako policie také chodí ozbrojena krátkou kulovou zbraní, tedy pistolí, a je velmi nekompromisní. Nikoho nenapadne pochybovat o tom, že stráž jedná oprávněně. Dlužno ještě podotknout, že předpisy pro pohyb a pobyt v lesích jsou v těchto zemích přísnější a více omezující.

 

V České republice máme možnost naprosto volného pohybu krajinou a přírodou, to je výsada, ne samozřejmost. Nezneužívejme ji.  Až příště potkáte myslivce, který bude narážet na přítomnost Vašeho psa, zkuste místo konfliktu rozumně argumentovat tím, že víte co a jak, znáte povinnost uloženou Vám zákonem, respektujete potřebu klidu zvěře, že pes nikde, kde nemá, běhat nebude a tak. Pokud to tak samozřejmě je.

 

Na slušné upozornění reagujme slušně a zamysleme se nad tím, jestli jsme přeci jen někde, třeba nevědomky, chybu neudělali. Pokud narazíte na slušného myslivce, mělo by to fungovat. Pokud ne, narazili jste bohužel na toho druhého.

 

Závěrem se ještě krátce vrátím k oněm nadávkám, silným slovům a přáním špatných konců, které jsou na myslivce svolávány vždy, když se něco stane a objeví se to v médiích. Když někde někoho zraní, nebo nedej Bože, usmrtí pes a média tuto zprávu zveřejní, také se vždycky objeví řada dramatických reakcí. Z těch „nejzajímavějších", které si pamatuji, jsou to například ty, že pejskaři jsou devianti, kteří milují smrduté psy, místo aby svou lásku věnovali lidem, že města mají být pro lidi a ne pro psy a chov psů ve městech by se měl zakázat, že by se měli utratit všichni psi toho nebo kterého plemene, nebo perla - utratit všechny psy s kohoutkovou výškou vyšší než x cm nebo hmotností vyšší než x kg.

 

Jak se Vám to líbí? Být cílem kritiky nebo dokonce voláni k odpovědnosti za konkrétní chybu individuálního jedince, dvounohého nebo čtyřnohého? Věřte, že s myslivci je to obdobné.

 

Do nového roku přeji vše nejlepší, zdraví a mnoho zdaru Vám i Vašich čtyřnohým přátelům, nám všem pak více tolerance, ochoty naslouchat a vzájemného pochopení.

 

Autor: Petr Koutenský

 

O autorovi: Autor je absolventem lesnické fakulty, zabývá se ekologií a etologií zvířat. Je aktivním myslivcem a kynologem, psy úspěšně předváděl na výstavách i zkouškách z výkonu. V současné době vlastní dvě feny rhodéského ridgebacka. Mezi jeho další zájmy patří příroda obecně, cestování, exotické kultury a fotografování.

Další podobná témata

Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení a Váš pes by mohl trpět, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

 

Opravdu chcete smazat tento inzerát?

Tato akce je nenávratná, takže si to pořádně rozmyslete, jelikož po souhlasu už není cesty zpět.