Víte, co je to efekt Bruceové?

10. února 2011

V oblasti chovu koní se chovatel velmi často potýká se zákonitostmi zachování druhu, které si s sebou naši domestikovaní koně přinášejí od svých divokých předků. Pokud tedy chceme úspěšně chovat, nestačí nám znát pouze anatomické a fyziologické podmínky rozmnožování koní, ale také etologii jejich chování.

Etologie je česky řečeno věda o chování zvířat. Toto vědní odvětví sleduje přirozené chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Na jejím základě jsme poté schopni pro zvířata připravit vhodné podmínky pro život v zajetí a jejich další rozmnožování, případně i pracovní využití.

 

Co je to efekt Bruceové

Efekt Bruceové je popisován jako evoluční jev, kdy u samic zvířat žijících v sociálních skupinách může dojít k vstřebání embrya a to v případě, že původní samec (otec očekávaných potomků) ve skupině je nahrazen novým. V tomto případě hrozí, že by nově příchozí samec narozená mláďata zahubil. Tato preventivní "interrupce" se nazývá efekt Bruceové podle jeho objevitelky, bioložky Hildy Bruceové. Jeho definice vznikla již v roce 1959.  Nemusí však jít pouze o potrat nenarozených plodů, ale také o zabíjení čerstvě narozených mláďat po změně sociální struktury skupiny (stáda).

 

Výskyt a význam efektu Bruceové

Nejčastěji je tento jev popisován u myší a dalších hlodavců a drobných savců. Byl prokázán například i u kočkovitých šelem.  U býložravců je popisován velice zřídka.  Aby se mohl efekt projevit, je třeba, aby zvířata žila v plně fungující sociální skupině, bez zásahů člověka. U koní v domestikovaném chovu je tedy jeho význam spíše nízký.  Projevit se může pouze v případě, že by se klisna po celou dobu březosti pohybovala v určité skupině zvířat (může a nemusí jít o skupinu s hřebcem – otcem hříběte) a poté byla přemístěna do skupiny s jiným hřebcem. Či byla vedle něj ustájena v boxu. Tento efekt se řídí dle dostupných studií hlavně čichovými vjemy. Daly by se sem ale jistě zařadit i další stresové faktory.

 

V moderních podmínkách chovu koní by k takovýmto výkyvům nemělo docházet, pokud je chovatel dostatečně seznámen s pravidly péče o březí klisnu.  V případě projevu efektu u klisen dochází ke vstřebání nebo ke zmetání plodu.

 

Vstřebání plodu nebo jeho zmetání je však často způsobeno spíše chybami chovatele, než přímo tímto efektem. Ke vstřebání plodu dochází zpravidla na počátku březosti klisny, pokud dojde k nějakým výrazným změnám podmínek dosavadního způsobu života klisny. Dalo by se říci, že organismus matky vyhodnotí situaci tak, že v současné době nejsou vhodné podmínky k tomu, aby klisna udržela naživu sebe a svého potomka zároveň ať už z důvodu nedostatku potravy nebo kvůli přílišnému výskytu stresových faktorů v novém prostředí. Vstřebání plodu je možné pouze v raném stádiu březosti.

 

V případě zmetání plodu může mimo výše popsané příčiny zařadit také alimentární intoxikaci matky nebo nákazu plodu či matky (obou) nějakou infekční chorobou. Zmetání je předčasný porod nevyvinutého plodu.  U zmetání plodu je třeba nejprve vždy vyloučit tyto možnosti:

a) Alimentární intoxikace matky – jde v podstatě o otravu matky z krmiva. S tím, že u matky nemusí být zřejmé žádné příznaky otravy. Zpravidla jde o intoxikaci sporami plísní. Nejznámější je zřejmě intoxikace sporami plísně Aspergillus Flavus, která se velmi často vyskytuje na obilninách. Při silnější intoxikaci může být stav život ohrožující i pro matku.

b) Nákaza – může jít přímo o onemocnění matky v průběhu březosti, které způsobí nemožnost dalšího vývinu plodu. Může však jít například i o velice nebezpečnou brucelozu, kdy je ohrožen celý chov. Bruceloza je infekční bakteriální onemocnění, způsobující potraty a často také následnou neplodnost samic. Pokud se tato nákaza v chovu objeví, je nutné vše hlásit na veterinární zprávě. Chov je následně izolován a jsou provedena i další preventivní veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Tato choroba patří mezi zoonózy, je tedy přenosná i na člověka a další živočišné druhy.

 

Pokud jsou všechny ostatní příčiny ztráty plodu vyloučeny, je třeba posoudit veškerá naše chovatelská opatření v průběhu březosti klisny. Zpravidla pak narazíme na nějaký krizový moment, který vedl ke stresové situaci spouštějící tento efekt.  Někdy se však může stát, že příčina zůstane neobjasněna.  Útěchou takovému chovateli pak může být pouze to, že pokud je klisna celkově zdráva, může dojít k dalšímu připuštění a následné březosti. Říje se totiž zpravidla objeví ihned po zčištění klisny a její aklimatizaci na nové podmínky a dále probíhá pravidelně. V každém případě je vhodné nechat klisnu důkladně prohlédnout veterinářem. V jejím průběhu je pak třeba zodpovědně sledovat životní podmínky klisny, veškeré změny provádět velmi citlivě, přísně dodržovat hygienu chovu a sledovat zodpovědně kvalitu podávaných krmiv.

 

Autorka: Marcela Šnáblová

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro koně doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?