Význam reflexů při výcviku psa II. - podmíněné reflexy

7. července 2014

Určitě znáte Pavlovovi psy. Pan Pavlovov zpracoval techniku vzniku podmíněných reflexů, které pozoroval právě na psech při podávání krmiva. Jak tedy Pavlovovo zkoumání převést do praxe? Jak dosáhnout usednutí psa na základě povelu nebo i jen gesta?

Podmíněné reflexy psa

Podmíněnými reflexy nazýváme ty formy reakcí, které pes získává v procesu hromadění získaných zkušeností postupem života. Tyto reflexy provádí mozková kůra.

Podmíněné reflexy jsou takové reflexy, které jsou tvořeny novými dočasnými spojeními vznikajícími na základě nepodmíněných reflexů. Podmíněný reflex je charakterizován jako dočasné nervové spojení proto, že stejně jako toto nervové spojení v mozku psa vzniklo, může opět zaniknout. Díky známému fyziologovi I. P. Pavlovovi, který zpracoval techniku vzniku podmíněných reflexů, nyní můžeme při výcviku využívat základních zákonů vytváření těchto reflexů.

 

Použití podmíněných reflexů u psa v praxi

Mezi nepodmíněné reflexy, které má pes vštípené již od útlého mládí, patří schopnost sedat si. Psovod však chce a potřebuje, aby byl pes schopný na daný povel či posunek usednout u jeho nohy. Proto musíme u psa vybudovat podmíněný reflex. Jak budeme postupovat při nácviku povelu „Sedni!“?

Psa, kterého máme upoutaného na vodítku, máme postaveného vedle levé nohy. Psovod vysloví povel „Sedni!“, který je zde podmíněným podnětem. Zároveň zde použijeme nepodmíněných podnětů – trhneme vodítkem směrem nahoru a pravou rukou přitlačíme na zadní část těla psa. Zatímco nepodmíněné podněty vyvolávají proces vzruchu v motorickém centru mozku, díky zároveň podanému povelu „Sedni!“ je vyvolán vzruch v mozkové kůře psa. Tím jsme vytvořili současně dvě ohniska vzruchu, z nichž vyhraje silnější, které k sobě přitáhne slabší. Mnohonásobným opakováním se tak zvyšuje spojení mezi oběma ohnisky a celý proces se zrychluje. Touto cestou jsme vytvořili u psa podmíněný reflex, který u něj vyvoláme povelem „Sedni!“ – podmíněným podnětem. Význam použití podmíněných i nepodmíněných reflexů ve stejnou chvíli je zjevný – pokud by se jednalo o psa, který předtím nikdy nebyl cvičen, a použili bychom pouze ústní povel, ten by nechal psa lhostejným.

 

Podmínky vytvoření podmíněných reflexů

Pokud chceme u psa vytvořit podmíněný reflex, je třeba splnit následující:

  • pokud vypracováváme podmíněný reflex (cvik) na daný podmíněný podnět, musíme používat jak nepodmíněný, tak podmíněný podnět (ideální je, pokud nepodmíněný podnět předchází podmíněný).
  • pro tréninku nového cviku musí být mozková kůra v činnosti, to znamená, že pes by neměl být vyčerpaný, nemocný apod., protože nové podmíněné reflexy se v takovém stavu vytváří mnohem hůře.
  • při nácviku by neměly být přítomny vedlejší rušivé podněty, které ovlivňují koncentraci psa na výcvik.

 

Nezapomínejte, že vytvořené reflexy se musí neustále upevňovat. V opačném případě dochází k postupnému vytrácení naučené věci. Nicméně i pokud by tento cvik byl utlumen, již nikdy nezmizí, a opětovným cvikem se poměrně brzy obnoví.

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?