Zlozvyky koček

9. listopadu 2015

Kočky jsou na rozdíl od psů méně společensky založené. Ale i skupiny koček, které žijí polodivoce, vykazují určitou sociální strukturu. Pokud je málo potravy, kočky žijí samotářsky a brání si své teritorium. Velikost teritoria samic je ovlivněna množstvím potravy. Velikost teritoria samců je ovlivněna dosažitelností samic, které jsou svolné k páření. U koček není tak zřetelná hierarchie jako u psů, ovšem dominantní vztahy můžeme pozorovat mezi dvěma kocoury. Stejně jako psi mohou mít i kočky různé poruchy chování. Mezi nejčastější poruchy chování koček řádíme agresi, strach, nežádoucí močení a kálení či destruktivní škrábání.

Destruktivní škrábání

Škrábání předními packami s vytaženými drápy je druhově specifické chování, kočka si tak vizuálně i pachově značí své teritorium a také si odstraňuje z drápů staré uvolněné vrstvy buněk. V ideálním případě k tomuto rituálu kočka v bytě či domě používá škrabadlo. Pokud se jim ale škrabadlo nezdá dostatečně dobré, mohou škrabat křesla, pohovky či skříně. Když majitel toto chování toleruje a později se rozhodne rozškrabaný nábytek vyměnit za nový, rozhodně nebude chtít, aby kočka nový nábytek poškodila, proto bude chtít tento kočičí zlozvyk řešit. Nejvhodnějším způsobem je naučit kočku používat škrabadlo. Škrabadlo musí být co nejatraktivnější. A zároveň přístup k místu, kde kočka škrabala původně, musí být co nejsložitější. Případně původní místo musí být kočce znepříjemněno např. pomocí síťky, alobalu, gázy. V okamžiku, když kočka párkrát použije škrabadlo, ulpí na něm obsah pachových žláz kočky a majitel má vyhráno. Pokud kočka mění místa, kam chodí škrabat, je potřeba ji vyrušit nějakým hlasitým podnětem ve chvíli, kdy se chystá ke škrábání – puštění vysavače nebo vhození plechovky s mincemi do blízkosti kočky.

 

Močení a kálení na nežádoucích místech

Je důležité zaměřit se na to, zda kočka nemá problémy s močovým nebo gastrointestinálním traktem. Bolest při močení či kálení si kočka může spojovat s toaletou, a proto zkouší vykonávat potřebu na jiných místech. Pokud žádné zdravotní problémy nejsou zjištěny, je toto chování často spojeno s nějakou averzí vůči rušivému elementu, nebo nepříjemnou zkušeností s toaletou či substrátem. Pokud je majitel delší dobu pryč, než je kočka zvyklá a substrát v toaletě je značně znečištěn, kočka může taktéž vykonat potřebu jinde. Terapie je složitá. Pokud má kočka zdravotní problémy s močovým či gastrointestinálním traktem, musí souběžně probíhat léčba a navykání kočky na toaletu. Pokud se kočka naučila močit či kálet jinde než na toaletě, rozhodně bychom ji neměli trestat tím, že ji odneseme na toaletu a budeme ji tam násilím držet. Musíme radikálně změnit prostředí, aby se kočka rozhodla pro používání toalety. V první řadě je potřeba důkladně vyčistit místa, kde se kočka vykálela či vymočila a zabránit kočce přístup na tato místa. Je potřeba častěji čistit toaletu a umístit toaletu na místo, které kočka vyhledávala. Vhodné je také zkoušet různé substráty v toaletě, a pak používat jen ten, který si kočka oblíbí. Odnaučení tohoto zlozvyku je běh na dlouhou trať, vyžaduje striktní dodržování pravidel ze strany majitele a neházet flintu do žita hned po prvním neúspěchu.

 

Škrabadlo pro kočky

 

Agresivita mezi kočkami v jedné domácnosti

Pokud už jednu kočku doma máme a rozhodneme se pořídit jí dalšího kočičího kamaráda, může se mezi těmito zvířaty objevit agresivní chování. Agresivní kočka má rozšířené zorničky, uši pevně přitištěné k hlavě, nahrbený a naježený ocas a hřbet a prská, staví se bokem, aby naznačila, že je připravena k útoku. Agresivita se může projevit tehdy, když si mladší kočka bude chtít se starších hrát a starší kočka se bude chování mladší kočky bát. Strach u koček se projevuje rozšířenými zorničkami, sklopenýma ušima a vrčením, ale postoj je přikrčený a nohy jsou složeny pod tělem. Agresivita se může projevit i tehdy, když se kočky leknou nějakého hlasitého zvuku a jedna na druhou zaútočí. Kočky si agresivním chováním neujasňují hierarchické postavení jako psi. Musíme se zaměřit na to, aby se kočky vzájemně nemohly napadnout – držíme je odděleně tak, aby na sebe viděly a mohly se i očichávat, ale nemohly si ublížit. Toalety a krmivo musíme umístit daleko od zábrany a postupně je můžeme přibližovat blíže, pokud nebudou kočky projevovat známky strachu. S každou kočkou si hrajeme zvlášť, snažíme se o to, aby se kočka v rámci hry přiblížila k zábraně třeba za pamlskem nebo za hračkou. Pokud se dostaneme tak daleko, že u zábrany se budou o jeden pamlsek zajímat obě kočky, můžeme zábranu odstranit.

 

Hravá agresivita vůči člověkovi

Jde o stav, kdy se kočka vrhne na nohu majitele schovanou pod peřinou nebo na ruku, která volně visí přes opěradlo křesla – tato agresivita je častá u mladých hravých koček, které jsou často a dlouho samy doma a tímto způsobem se snaží přilákat páníčkovu pozornost. K poranění člověka většinou nedojde, protože kočka netasí drápy a kouše jen lehce, ale postupem času se ataky zvyšují. Majitelé mohou tuto agresi vypěstovat nevědomky, pokud na ně kočka zaútočí a oni se ji snaží odlákat za pamlskem či hračkou. Jako prevence je potřeba zajistit kočce zajímavé bydlení, hodně hraček, šplhadel, skrýší, aby se nenudila a také si vyčlenit čas a každý den si s kočkou hrát, ale v rámci mezí, nikdy by se hra neměla zvrtnout v divokou – pokud se tak stane, musí se s hrou ihned přestat. Když má majitel dobrý postřeh, může ihned v začátku útoku kočku potrestat třeba zařehtáním plechovky s mincemi, píšťalkou či dětským chrastítkem, ovšem musí mít stále „trestadlo“ u sebe, protože každý náznak útoku musí být potrestán.

 

Strach

Kočky jsou obecně bázlivé, často jim vadí hluk, cizí lidé, děti, někteří členové rodiny, jiná zvířata nebo cestování dopravními prostředky. Pokud není strach pro kočku moc traumatizující, neřeší se. Když chceme kočce zajistit pohodový život bez strachu, snažíme se o omezení situací, kterých se kočka bojí. Pokud bydlíme v domácnosti, kde nejsme schopni omezit kontakt kočky a podnětu, kterého se bojí, můžeme požádat veterináře o medikamentózní podporu.

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro kočky doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?