Zásady ochrany osobních údajů

Webová stránka www.hellosandy.cz (dále jen "Stránka") je komunitním portálem provozovaným především za účelem prodeje chovatelských potřeb, komunikace uživatelů a zpřístupnění služeb v oblasti chovu domácích zvířat. Registrací na Stránce, přihlášením k odběru obchodních sdělení, uskutečněním objednávky nebo prohlížením Stránky umožňujete společnosti Hello Sandy s.r.o. se sídlem Kozí 684/8, 60200 Brno - Brno-město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 98851, IČO: 05903840 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat Vaše osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

Na této stránce bychom Vás rádi informovali o následujícím:

 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu
 2. Jak tyto informace využíváme
 3. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete využít v souladu s GDPR nařízením

Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu?

Jelikož fungujeme jako internetový obchod a zároveň jako komunitní web sloužící pro zprostředkování služeb a komunikaci mezi uživateli, shromažďujeme různé druhy informací pro různé využití.

E-shop

Při uskutečnění objednávky v našem internetovém obchodě zpracováváme následující osobní údaje zákazníka: jméno, e-mail, telefon, adresa, údaj o ceně objednávky a IP adresa. Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění naší části smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravním společnostem a při předání vytvoříme o předání log, který slouží jako záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodů možných reklamací jak ze strany zákazníka, tak ze strany přepravce, tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Pro další účely, jako je hlavně zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení nabídky konkrétnímu zákazníkovi, pracuje Stránka se soubory cookies.

Komunitní web

Pro plné využití Stránky, jako je chat uživatelů, přispívání do diskuze a poradny, přidávání inzerátů či nabídka služeb, je nutná registrace uživatele.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je jméno, e-mail, telefon, adresa a IP adresa, a další údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při úpravě osobního profilu, při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi, při přidání inzerátu nebo při registraci či úpravě profilu služeb. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů, navíc databáze umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací či k marketingovým účelům (o těch se více dozvíte níže). Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů zachováváme po dobu existence účtu uživatele.

Inzeráty jsou po době expirace (3 měsíce od vytvoření inzerátu) zneviditelněné, v databázi je však uchováváme po dobu 1 roku, a to především z důvodu spolupráce s policií České republiky při odhalování podvodné inzerce. Po uplynutí této doby jsou inzeráty z databáze nenávratně odstraněny.

Jak tyto informace využíváme?

Shromažďované osobní údaje využíváme především pro zajištění smluvní dokumentace v souvislosti s provozováním internetového obchodu a dále za účelem marketingu.

Marketingové účely

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které vyplníte při registraci, objednávce či při přihlášení k odběru obchodních sdělení na Stránce. Tyto kontaktní údaje využíváme k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení. Odběr našich obchodních sdělení můžete kdykoli odhlásit. Po odhlášení již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Protože si přejeme, abyste se u nás cítili co nejlépe a nakupování pro Vás bylo příjemné a snadné, ukládáme si data, která nám pomáhají zjišťovat, co konkrétně se Vám líbí, co nejčastěji prohlížíte a nakupujete a co Vás zajímá. Výsledkem toho je, že Vám nebudeme nabízet krmení pro psa, když máte kočku a naopak se budeme snažit nabídnout Vám přesně takové produkty a služby, které budete moci využít.

V rámci věrnostního systému odměňujeme registrované zákazníky speciálními benefity. Abychom věděli, na jaké benefity máte nárok, musíme mimo jiné vědět, za kolik peněz u nás objednáváte a nakupujete zboží, kolik z objednaného zboží vracíte a jak dlouho již jste našim zákazníkem. Je v našem oprávněném zájmu obchodníka sledovat tyto informace u jednotlivých zákazníků, zejména když Vám na základě takového sledování dokážeme nabídnout podstatné výhody a ocenit tak Vaši věrnost.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky v našem internetovém obchodě proto mohou být osobní údaje předávány dopravním či jiným společnostem, např. společnostem:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/1, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
 • Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana 118 00 Praha 1

Mimo objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání:

 • Whys s.r.o., se sídlem Kozí 684/8, 602 00 Brno
 • účetní program Pohoda provozovaný spol. STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava

Žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech u pana Františka Tomana, se sídlem Vodova 60, 612 00 Brno a v datovém centru společnosti INTERNET CZ a.s., se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení zákaznické péče, vyřizování objednávek apod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete využít v souladu s GDPR nařízením?

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání:

 • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz o omezení jejich použití.
 • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
 • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování,
 • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
 • neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodu buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Vás souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv, i bez udání důvodů. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@hellosandy.cz.

Kontakt na nás a informace ohledně pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme, pokud nás potřebujete z důvodu ochrany osobních údajů kontaktovat, napište nám e-mail na adresu: info@hellosandy.cz.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?