Pravidla portálu

Obecná pravidla

 • Společnost Hello Sandy s.r.o. nenese odpovědnost za chování uživatelů tohoto portálu.

Pravidla pro nahrávání fotografií

 • V případě, že nahrajete na portál Hellosandy.cz jakékoli fotografie, prohlašujete tím, že máte právo dané fotografie distribuovat a veřejně užívat.
 • Prohlašujete, že nahráním fotografií neporušujete autorský zákon.
 • V případě, že nahrajete fotografie, ke kterým právo distribuce nemáte, vystavujete se tak možnému stíhání za porušení autorských práv.

Pravidla pro diskuzi

Diskuse od účastníků vyžaduje:

 • věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat ostatní uživatele,
 • otevřenost: nevylučovat a nenapadat nikoho, kdo může k danému tématu přispět,
 • trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas;
 • zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci.
Administrátoři portálu mají právo podle výše uvedených pravidel smazat jednotlivý příspěvek v diskuzi, téma diskuze nebo zamezit pokračování diskuze na dané téma.

Co může být důvodem mazání diskusních příspěvků

 • vulgární výrazy
 • napadání ostatních uživatelů
 • opakování diskusních témat
 • opakování diskusních příspěvků v případě, že již byly zodpovězeny v jiném diskusním tématu (z důvodu větší přehlednosti diskuze)
 • reklama, skrytá reklama či jiná propagace komerčních webových stránek

Pravidla pro vytváření profilů zvířat

 • Jméno zvířete musí být unikátní (nelze mít 2 profily zvířat stejného jména u jednoho uživatele)
 • Všechny vyplněné údaje v profilu zvířete (město, odkud pocházím, oblíbená hračka apod.) musí být smysluplné
 • Údaj „Druh zvířete“ a „Plemeno“ musí být pravdivé
 • Vyplněné údaje v deníčku musí být smysluplné a nesmí se opakovat
 • Datum narození musí být smysluplné
 • Majitel profilu vložením fotografie potvrzuje, že má autorská práva na její zveřejnění
 • Při zakládání vymyšleného/virtuálního profilu, je uživatel povinen ho jako virtuální označit
 • Každý uživatel si může vytvořit maximálně 3 virtuální profily
 • Každé zvíře musí mít svůj vlastní profil, nebo musí být daný profil nastaven jako virtuální.
Co je to virtuální profil: Slovem „virtuální“ musí být označen profil zvířete, které není vlastněno uživatelem, jenž profil vytvořil. Výjimku tvoří profily zvířat, o která se daný uživatel stará a je s nimi v kontaktu. Další výjimka může nastat, pokud uživatel má povolení k vytvoření profilu cizího zvířete od jeho majitele a zároveň povolení k použití jeho fotografií.

Co může být důvodem pro vymazání profilu

 • Kradené fotky na profilu zvířete
 • Fotky na profilu, které neodpovídají vyplněným údajům v profilu (plemeno, věk)
 • Fotky na profilu, které nejsou zvířecí
 • Kreslené obrázky neodpovídající profilu mazlíčka
 • Skrytá reklama v profilu mazlíčka (v textech, ve fotkách, ve videu,…atp.)
 • Existence více než 3 virtuálních profilů
 • Vulgární, neautorské nebo již jinde zveřejněné texty kdekoli v profilu mazlíčka

Co může být důvodem pro vymazání uživatele (a zároveň všech jeho profilů)

 • Jakékoliv chování uznané adminem jako podvodné
 • Vytváření dalších uživatelských účtů za účelem hlasování pro své profily
 • Využívání portálu k soukromým obchodním aktivitám. Pokud chcete nabídnout uživatelům něco týkajícího se portálu, nebo něco neziskového, tak nejprve kontaktujte nás na e-mailu info@hafici.cz
 • Řešení osobních sporů v diskuzním fóru. Rozhodnutí o porušení pravidel a penalizaci je vždy na adminovi a řídí se těmito pravidly.
 • Opakované zakládání profilů, které nesplňují pravidla
 • Vulgární výrazy v diskuzích
 • Napadání ostatních uživatelů
 • Vulgární výrazy a napadání ostatních uživatelů v komentářích na profilech mazlíčků
 • Vulgární výrazy a napadání ostatních uživatelů v interních zprávách
 • Opakované neuposlechnutí varování administrátorů portálu
 • Vulgární, neautorské nebo již jinde zveřejněné texty kdekoli v profilu mazlíčka (deníček a další)

Pravidla pro „Psí/Kočičí/Koňské příběhy“

 • Maximálně možná gramatická správnost
 • Autor vložením příběhu potvrzuje, že je autorem daného díla (příběhu)
 • V případě, že příběh nebude autorský, uživatel bude pokutován stržením až 500 bodů ze svého účtu v bonus programu

Pravidla „Inzerce“

 • Fotografie u inzerátu musí odpovídat obsahu inzerátu
 • Text inzerátu nesmí být vulgární
 • Text inzerátu musí souviset s tématikou daného portálu
 • Inzerát nesmí obsahovat reklamní sdělení (V případě, že máte zájem o inzerci, pište na info@hafici.cz)

Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?