Profilovka Erika

Nástěnka

Nástěnka a informace

Deníček
1 září 2010, 20:06:14

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou

27 dubna 2010, 10:33:42

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou

26 března 2010, 23:09:32

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou.

25 března 2010, 17:41:01

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou.

22 března 2010, 15:27:51

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou.

21 března 2010, 09:04:55

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou.

20 března 2010, 11:32:29

Psí modlidba Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce. Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych po tvých ranách olízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozuměnímne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ. Mluv se mnou často. Tvůj milý hlas je pro mne nejsladší hudbou na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku. Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky. A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádný domov, raději bych tě následoval přes led a sníh, než odpočíval na nejměkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě, protože ty jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji. Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl stále zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy, chodit vedle tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení. A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu stářím moci a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč, raději mne drž jemně ve své náruči a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější v tvých rukou.

Mazlíčci

Základní informace

Jméno

Sárinka

Pohlaví
Datum narození

5. června 2009

Hmostnost

3,5kg

Krátce o mně

jsem ciperny a hravy pejsek

Co umím

sedni,na misto,lehni,fuj,k noze

Co mám v oblibě

Oblíbené jídlo

masíčko

Oblíbená hračka

plyšák

Co ještě zbožňuji

hlazeni na brisku

Fotky

Více fotek

Základní informace

Jméno

Maxíček

Pohlaví
Datum narození

25. července 2009

Hmostnost

4 kg

Krátce o mně

jsem proste mazzel

Co umím

sedni,ke mne a zustan

Co mám v oblibě

Oblíbené jídlo

masicko

Oblíbená hračka

piskaci balonek

Co ještě zbožňuji

hlazeni

Fotky

Přátelé (89)

Články

Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?